Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

ÁROP-1.2.1-08/B-2008-0001 Büntetés-végrehajtási intézetek szervezetfejlesztése

A projekt célja a Büntetés-végrehajtási Szervezet szervezeti rendszerének, működési rendjének és gazdálkodási rendszerének átvilágítása és fejlesztése, a külső környezet kihívásaihoz rugalmasabban alkalmazkodó munkaszervezés kialakítása. A humán erőforrások hiányosságainak javítására, továbbá a gazdálkodás racionalizálására adandó válaszok megtalálása az elsődleges feladat, ezt három irányból közelíti meg:
- A Büntetés-végrehajtási Szervezet számára a feladatalapú gazdasági tervezés megteremtése,
- A vezetői információs szolgáltatás kialakítása,
- Bv. intézetek, intézmények készlet-és szolgáltatás beszerzésének központosítása.

EKOP-1.1.6-09-2009-0001. Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban

A projekt célja, hogy a büntetés-végrehajtás korszerű rendszertechnológiai megoldással váltsa ki a jelenleg magas működési kockázattal és indokolatlanul magas üzemeltetési-fenntartási költséggel működő elavult alkalmazásrendszereit, illetve az intézetek/intézmények az informatikai rendszerek tekintetében csak mennyiségben különbözzenek egymástól, minőségi, funkcionális teljesítménybeli eltérés ne legyen. További cél, hogy a büntetés-végrehajtással együttműködő közigazgatási szervek, nyomozó hatóságok és bírói szervek közvetlen, on-line módon legyenek képesek a törvényi felhatalmazásuknak megfelelő adatokat lekérdezni, ügymenetükben felhasználni.

EKOP-1.1.15 Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban 2. ütem

A projekt célja a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása során bővíteni – a korábbi, „Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban” című projekt eredményeire építve, annak második ütemeként – a nem minősített adatkezelést biztosító fogvatartotti nyilvántartást (Főnix rendszer), olyan infrastrukturális környezeti és programtechnikai megoldásokkal, amelyek lehetővé teszik a minősített adatok nemzeti „bizalmas” minősítési szinten történő kezelését. Ezen túlmenően folytatódik a „Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban” című projektben megkezdett korszerűsítés: az új rendszertechnológiai környezet kialakítása vékonykliensek nagyarányú további bevezetésével.

TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása

A kiemelt projekt keretében a közösségi bűnmegelőzés megvalósulását segítő projektelemek gyakorlati kipróbálására és a tapasztalatok alapján a fejlesztések országos bevezetését elősegítő módszertanok, protokollok/eljárási szabályok, belső szabályzók elkészítésére kerül sor. Ezeket a tevékenységeket támogatja a szakemberek felkészítése, képzése, valamint a program hatását mérő kutatások.

2015-16. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

2015-16. évi Országos Közfoglalkoztatási Program a BM/17385-4/2015. számú Hatósági Szerződés rendelkezései alapján