A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet második alkalommal rendezte meg a szakemberek, fogvatartottak és már szabadultak részvételével azt az innovatív szakmai fórumot, mely arra hivatott, hogy a fogvatartottak szabadulás után vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba.

Forrás - BM. BV. Intézet

Az első Reintegráció Café zárásakor tervként azt tűzték ki a részvevők, hogy félévente szükséges a rendezvény újbóli megrendezése.

Év végéhez közeledve ismét igény fogalmazódott meg a segítő fórum megrendezésére, már nem csak az intézet fogvatartottai, hanem a pártfogó szakembereken keresztül a feltételes szabadságra bocsátottak és a reintegrációs őrizetben lévők részéről is. Egyeztetéseket követően intézeten kívül, a gyulai Erkel Ferenc Általános Művelődési Központ Kultur Cafe-ja adott otthont az innovatív eseménynek.

Kultur Cafe

Ahhoz, hogy a meghívott civil szakembereknek rálátása legyen a fogvatartottak életére, intézetlátogatáson vehettek részt. Megtekinthették a fogvatartottak munkahelyeit, elhelyezési körleteit, valamint a férőhelybővítéssel kapcsolatos munkálatokat is. 

Intézetlátogatás - Forrás: BM Bv. Intézet

Intézetlátogatás - Forrás: BM Bv. IntézetEzt követően kezdődhetett meg az igazi Café, aminek háziasszonya ismét a módszer meghonosítója, Dr. Molnár Katalin egyetemi docens volt. A meghívott szakemberek, munkáltatók, fogvatartottak és volt fogvatartottak témánként – foglalkoztatás, lakhatás, képzés - asztalokhoz ültek.

Dr Molnár Katalin egyetemi docens, Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes

A sok éves munka eredményeképp lehetőségünk nyílt olyan együttműködő partnerekre szert tenni civil és állami szférából, akik számára szintén fontos a fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedése. Ezen partnerek kormányhivatali, járási, önkormányzati, felnőttképzési, munkaadói tapasztalatukkal, szakmai tudásukkal tették színvonalassá a rendezvényt.

Reintegrációs Café Forrás: BM Bv Intézet

Összegzés Forrás: BM Bv. Intézet

A Café módszer metodikáját követve végezetül a három tárgykör témagazdája összegzésben tárta a megjelentek elé az asztalnál elhangzott ötleteket, felvetődő kérdéseket. Azonnali megoldások ugyan nem születtek, de mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a reintegráció együttműködés nélkül nem jöhet létre.

Összegzés

Prof. Dr. Kerezsi Klára az MTA doktora, főtanácsos, tudományos tanácsadó, OKRI egyetemi tanár, NKE Rendészettudományi Kar,     Rendészetelméleti Tanszék Forrás: BM. Bv Intézet

Szakmai résztvevők:

Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya,

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Foglalkozatási Osztálya

Gyulai Önkormányzat Szociális Osztálya,

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye,

Linamar Hungary Kft.,

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet büntetés-végrehajtási pártfogók.