2016. augusztus 2-án ismét jóvátételi programon vettünk részt. Hat elítélt részvételével az ikrényi sportcsarnok folyosóit igyekeztünk rendbe tenni. A településnek nagy segítség volt a fogvatartottak munkája, hiszen az elmúlt 10 évben nem volt anyagi lehetősége a sportcsarnokot kifesteni.

Fotó: Gy-M-S Megyei Bv. Intézet

Programunk hét éve alatt több intézmény – iskola, óvoda, temető – újult meg a fogvatartottak szorgos kezei által. A program kettős célja minden esetben teljesült: az elítéltek a társadalom hasznos tagjainak érezhették magukat, illetve a társadalom is elismerte az elvégzett munka fontosságát. Jelen esetben a település polgármestere, valamint a sportcsarnokhoz szervesen kapcsolódó iskola igazgatója is elégedettségét fejezte ki a munkavégzéssel kapcsolatban.

Fotó: Gy-M-S Megyei Bv. Intézet