Egy újabb reintegrációs törekvés színesíti a Békés Megyei Bv. Intézet palettáját.

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet újra a fogvatartottak reintegrációját tartotta szem előtt azzal a programsorozat elindításával, ami nagyban elősegíti a szabadulás utáni visszailleszkedést a társadalomba. 

Május hónapban egy új perspektíva lehetősége nyilt meg számunkra. Ekkor ugyanis új foglalkozás elindítását határozta el az intézet. A Csomós Éva újságíró, drámaíró, műsorvezető ötletére megfogalmazódott programsorozat akár történelmet is írhat az intézetünk életében.

Csomós Éva a Magyar Rádió külsős riportereként kezdett dolgozni. Később az Oktatási Minisztérium Sulinet Programiroda fejlesztőjeként munkálkodott, szerkesztője volt a Kultusz Magazin és a Szeretlek Magyarország portáljainak, valamint a New York Café Színészpáholyának kedvelt műsorvezetője.

Forrás: Békés Megyei Bv. Intézet

Elsősorban olyan foglalkozások megtartása lenne a cél, ami a résztvevők számára elősegítené a szabadulás utáni esetleges konfliktushelyzetek kiküszöbölését, megakadályozását. Több éves, vagy akár évtizedes fogvatartás alatt ugyanis az alanyok nem lesznek képesek arra, hogy maradéktalanul teljesítsék a társadalom által megkívánt normák követését. 

A program vezetője elmondta, elsődleges célja, hogy a fogvatartottak ne kötelességüknek érezzék, hanem saját életük részének tekintsék azt, hogy a foglalkozások alkalmával a személyiségük fejlődhet. Ezt különböző módon előadott helyzet- és beszédgyakorlatokkal, beszédtechnikai elemekkel tarkított foglalkozások alkalmával kívánja bemutatni a résztvevőknek. Valamint fontosnak tartja, hogy szabadulásuk után a fogvatartottak meg tudjanak nyilvánulni hivatalos ügyek intézésekor, családi körben vagy akár a mindennapi életben is. 

Az elmúlt héten közel húsz fő vett részt a programsorozat bevezető részén, ahol egy feszültséglevezető torna adta meg az alaphangulatot. A folytatásban különböző kommunikációs fortélyok kerültek elő az előadó tarsolyából, amit először tartózkodva, majd egyre felszabadultabban éltek meg a fogvatartottak. Forrás: Békés Megyei Bv. Intézet

A tréning folytatásaként - az arra kellően felkészült személyek számára - börtönrádiót hozunk majd létre. Az intézetlakók számára ezzel is egy olyan lehetőséget kívánunk elérhetővé tenni, ami elősegíti számukra a társadalomba való reintegrálódást.