Az anyák napi jóvátételi program keretében 14 női fogvatartott érkezett az idősek otthonába, hogy ünnepi műsorral kedveskedjen az idős gondozottaknak.


Május 8-án az EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt keretében a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet mélykúti alegysége tartott anyák napi, ünnepi jóvátételi programot az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona II. számú Gondozási Központjában, a Magyar utca 32. szám alatti nappali ellátójában.
A női fogvatartottak hetek óta készültek az előadásra, mely rövid jelenetekből, versszavalásból és éneklésből állt. A műsor létrejöttéhez az EFOP projektben dolgozó helyi tanácsadó kollegák is sokat tettek, a program szervezője Varga Éva tanácsadó volt.

Fotó: BvOP EFOP Projektiroda

A műsort követően a fogvatartottak átadták az ellátottaknak az általuk készített ajándékokat. A rendezvényt a gondozottak – akik között édesanyák és dédnagymamák is voltak – elérzékenyülve köszönték meg. A fogvatartottak szívvel-lélekkel készültek az előadásra, és látva az előadásukkal szerzett örömöt az idős arcokon, elégedetten és lélekben feltöltődve tértek vissza a büntetés-végrehajtási intézetbe.
Az EFOP projektben dolgozó kollegák a jövőben is szerveznek majd jóvátételi programokat, tervezik többek között, hogy meglátogatják a Szent Pantaleon Kórház Gyerekosztályát, a Jószolgálati Otthont és visszatérnek még az idősek otthonába is.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.