2018. február 23-án rendezték meg az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt sajtótájékoztatóját a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet martonvásári objektumában.

A sajtótájékoztatón Orosz Zoltán bv. őrnagy, szóvivő köszöntötte a megjelenteket, majd Galuska-Tomsits László bv. ezredes, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka a büntetés-végrehajtás rendszerében bevezetett új irányokról és lehetőségekről tájékoztatta a média képviselőit. A projekt konkrét céljairól, eddigi tevékenységeiről és országos eredményeiről Sinkó Csaba bv. alezredes, projektvezető beszélt. A martonvásári objektum EFOP szakmai vezetője, Csima Miklós bv. alezredes a program eddigi helyi eredményeiről adott átfogó képet a sajtó számára.


Fotó: Bv. Kommunikációs Főosztály

Az előadásokból kiderült, hogy a 4,2 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló, 2020. június 30-ig tartó projekt a fogvatartottak munkaerőpiaci és társadalmi visszailleszkedését támogatja. A program az elítéltek és az előzetesen fogvatartottak reintegrációjának elősegítése mellett az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentését is zászlajára tűzte.
A projekt első mérföldkövéig, 2018. március 31-ig 1750 fő programba bevont fogvatartott elérése a cél. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a martonvásári objektum az első negyedév végéig vállalt sarokszámokat január végéig már csaknem teljesítette, a helyi szakemberek elkötelezett munkájának köszönhetően.

A projekt I. mérföldkövének sarokszámai a februári adatok szerint március végéig minden büntetés-végrehajtási intézetben teljesülnek. A sajtótájékoztatón a szakemberek rávilágítottak, hogy a projekt segítségével  a fogvatartottak már a szabadulásukat megelőzően felkészülhetnek a munkaerőpiaci és társadalomba történő visszailleszkedésre.
A program nagy hangsúlyt fektet a fogvatartottak aktív szerepvállalására, a személyre szabott fejlesztésekre, a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonására, illetve a helyi közösségekkel, beleértve a munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő szervezetekkel való szorosabb együttműködésre.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.