Újabb mérföldkövéhez érkezett a fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedését támogató TEtt-program. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, mint valamennyi bv. intézetben, a Széchenyi 2020 program keretében megkezdődött a „Fogvatartottak reintegrációját” elősegítő EFOP-1.3.3-16-2016-00001 projekt.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program sikeres projektjeit követően újabb, fogvatartotti reintegrációt segítő programot indít a Belügyminisztérium, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával konzorciumi partnerségben. 

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt már nem csak a büntetésüket töltők munkaerőpiacra történő be,- illetve visszajutását, társadalmi visszailleszkedését hivatott elősegíteni, hanem a családi kapcsolatok megerősítését; a helyi közösségek számára jóvátételi programokon keresztül a fogvatartottak felelősségvállalását, közösségi értékek iránti elkötelezettséget is támogatja.

A 3,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból indult program azon személyek számára nyújthat segítséget, akik 5 éven belül szabadulnak, azaz országos szinten a fogvatartotti populáció közel egyötödét, 4000 főt érnek el a szolgáltatások. Kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozások, szakmaképzések (mely során 1000 fogvatartott szerezhet szakmát), humánszolgáltatások, munkaerőpiaci esélyjavítás tartozik a program elemei közé. A projekt újdonsága a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonása, 1000 fő számára is biztosítottak a reintegrációs program humánszolgáltatásai, elősegítve a munkaerőpiaci reintegrációjukat, csökkentve a társadalmi kirekesztődésük mértékét.

Tekintettel a fogvatartottak lehetséges átszállítására, és a szabadulás helyére, a Közép-Magyarország régióban költségvetési forrásból, azonos tartalommal valósul meg a program, így biztosítva a szolgáltatások országos elérhetőségét. Az ország intézeteiben 89 szakember biztosítja majd a hiteles és kézzel fogható információkat, melynek első lépcsője a toborzás és tájékoztatás.

Ezen szakaszban a projektmunkatársak a fogvatartottak részére információkat adnak a projekt által kínált lehetőségekről, melyek az alábbiak:
- Munkaerőpiaci szolgáltatások:
  o munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk,
  o életpálya tanácsadás,
  o álláskeresésre való felkészítés, kompetenciafejlesztés.
- Társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatások:
  o szociális ügyintézés,
  o lakhatási lehetőségekkel összefüggő segítségnyújtás,
  o szociális és társadalombiztosítási ellátáshoz való hozzáférés segítsége,
  o segítő beszélgetés / egyéni tanácsadás és tájékoztatás
  o önsegítő csoport felállítása.
- Helyreállító technikák alkalmazása:
  o családi kapcsolatok helyreállítása,
  o helyi közösség érzékenyítését elősegítő jóvátételi programok,
  o hozzátartozók bevonása.
Külön egységet képeznek a projekt elemei között a kompetencia fejlesztő foglalkozások:
  o kommunikációt elősegít foglalkozások,
  o konfliktuskezelő csoportok,
  o önismereti, szociális készségfejlesztő csoportok,
  o életvezetési, agresszió kezelő technikák.

Ezen programelemek segítségével a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet célja, hogy a bevont fogvatartottak jogkövető, dolgozó állampolgárként térjenek vissza a társadalmi és családi közösségbe. Melyek számára már a szabadulás előtti időszakban segítséget nyújtunk a várható nehézségekkel történő megküzdéshez és támogatjuk a visszafogadásra történő felkészülésüket.

A projektről bővebben  a TEtt-program oldalán olvashatnak!

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, "Fogvatartottak reintegrációja" című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.