A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában került sor a kutyavezetők és szolgálati kutyáik öthónapos nyomkövető képzésének ünnepélyes lezárására, augusztus 5-én.

Forrás: KDOBVIA képzést sikeresen elvégző kutyavezetők oklevelét Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese adta át. A képzés rövid értékelését követően a kutyás szolgálat jelenéről és jövőjéről is szó esett: a tábornok méltatta a szakterület eddigi fejlődését, illetve további folyamatos minőségi szakmai munkát határozott meg, a bv. szervezet távlati terveinek maradéktalan végrehajtása érdekében.

Forrás: KDOBVI
A bv. szervezet első alkalommal szervezte meg önállóan a nyomkövető kutyavezetők és szolgálati kutyáik képzését, korábban a hasonló programok a társszervek segítségével valósultak meg. A saját képzés előnye - a költséghatékonyságon túl -, hogy alkalmazkodik a bv. szervezet sajátos egyedi jellegéhez. A cél olyan nyomkövető kutyák és kutyavezetők képzése volt, akik egy esetlegesen bekövetkezett szökésnél fel tudják deríteni a fogvatartott menekülési útvonalát és egyértelműen jelzik a hátrahagyott tárgyait . Az intézetek területén engedély nélkül tartózkodó, illetve tiltott tárgyat elrejtő személyek és tárgyaik lehetséges rejtekhelyeinek feltérképezésében is nagy segítséget nyújthatnak a kiképzett szolgálati kutyák..

Forrás: KDOBVI

A kiképzett kutyák alkalmasak más rendvédelmi szerv részére is segítséget nyújtani eltűnt személy, vagy bűncselekmény elkövetőjének felderítésében. A kutyák között van olyan, mely a menekülő személy elfogására is alkalmas, vagy éppen sérült személy felkutatásánál alkalmazható.

Forrás: KDOBVI

A tanfolyamot öt kutyavezető és kutyája teljesítette a Pálhalmai, a Márianosztrai, a Szegedi, a Sátoraljaújhelyi és a Közép-dunántúli Bv. intézetek képviseletében. A kutyavezetők írásbeli, szóbeli elméleti vizsgát tettek, kutyáikkal pedig gyakorlati fegyelmező-ügyességi és szituációs feladatokból vizsgáztak.

A képzés alatt segítséget nyújtottak a rendőrség, illetve más civil mentőkutyás szervezetek legkiválóbb szakemberei.

 Forrás: KDOBVI

 

A nyomkövető tanfolyamon most végzett állománnyal az országban már nyolc nyomkövető kutya és vezetője tud ez irányú feladatot ellátni.

 Forrás: KDOBVI

 Forrás: KDOBVIA jelenlegi képzés ugyan lezárult, azonban hamarosan új tanfolyam indul Baracskán.  Augusztus végétől a kábítószer-kereső kutyákat és vezetőiket képzik.