A Nemzeti Közszolgálati Egyetem négy karának mintegy 1100 hallgatója, köztük a büntetés-végrehajtás szakos hallgatók is részt vettek a közös modult lezáró Vihar 2016 elnevezésű közszolgálati gyakorlaton április 18-án és 19-én. A kétnapos rendezvényen a szélsőséges időjárás okozta katasztrófahelyzet esetén felmerülő feladatokat gyakorolhatták a hallgatók.

Az NKE fennállása óta ez már a negyedik közös közszolgálati gyakorlat volt, amelyet az intézmény a társszervezetekkel együtt szervezett. Az idei közös közszolgálati gyakorlat során is egy komplex szakmai probléma megoldásán dolgoznak a résztvevők, akik gyakorolják a vezetési funkciókat is. Ami újdonság, hogy már a mesterképzésben résztvevőket és az erasmusos hallgatókat is bevonják a feladatok megvalósításába. A korábbi fiktív témájú gyakorlatokkal szemben idén egy valós, megtörtént esetet dolgoztak fel a szervezők: a 2014. december elején a Pilisben és a budai hegyekben történt jégverést. Olyan mozzanatokat is beépítettek az idei programba, mint például egy börtönből való kitelepítés, idegenrendészeti meghallgatások, a veszélyhelyzeti kommunikáció gyakorlása vagy éppen a katasztrófavédelmi tervek elkészítése. A gyakorlat fő célja, hogy az NKE valamennyi alapszakos hallgatója számára kötelező jellegű tantárgyként biztosítsa a saját ismeretek feldolgozását és megértését, valamint a más hivatásrendekkel való együttműködés elsajátítását – hangsúlyozta a gyakorlatot ismertető tájékoztatón Prof. Dr. Patyi András. Az intézmény rektora kiemelte, hogy a gyakorlat az országos parancsnokságok, a velük együttműködő szervezetek és a minisztériumok támogatása nélkül nem tudott volna megvalósulni.

Fotó: uni-nke.hu

A büntetés-végrehajtástól kijelölt résztvevőknek egy korábbi valós rendkívüli időjárási helyzet alapján kidolgozott feltételezés, illetve ehhez kapcsolódóan a kritikus infrastruktúrák sérülése miatt egy a főváros közelében elhelyezkedő bv. intézet kitelepítési feladatait kellett végrehajtaniuk. A hallgatóknak lehetőségük volt megismerni a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazást, elsajátították a katasztrófaveszély, valamint a veszélyhelyzet fogalmát, eredményesen alkalmazták a kapcsolódó felkészülési okmányokat. A megszerzett tapasztalatok nagyban hozzájárultak a későbbi tiszti, főtiszti beosztásokban felmerülő rendkívüli feladatok végrehajtására történő felkészítéshez, átfogó megközelítésbe helyezték a közös tevékenységet a társ- és együttműködő szervekkel.

Fotó: uni-nke.hu

A kétnapos rendezvény résztvevői több helyszínen, így az NKE Hungária körúti campusán, a Ludovika Főépületben és az ócsai gyakorlótéren teljesítették feladataikat. A gyakorlat a KÖFOP 2.1.2 "A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés" projekt keretében valósult meg.

Fotó: uni-nke.hu

Fotó: uni-nke.hu