Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön országos és megyei szakfeladatokat ellátó büntetés-végrehajtási intézet. Országos jellegű büntetés-végrehajtási funkcióként végrehajtja a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével és az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatokat. Megyei jellegű büntetés-végrehajtási feladatként befogadja a Soproni Járásbíróság által elrendelt előzetes letartóztatottakat, és megoldja – megyén belül – a bűnüldöző hatóságokhoz történő előállításokat.

Az intézet különféle csoportokban több mint 750 fogvatartott elhelyezését biztosítja.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön kiemelten kezeli, hogy az intézetben elhelyezett elítéltek vegyenek részt a társadalomba való sikeres beilleszkedést elősegítő foglalkoztatásban, oktatásban, szakképzésben, és rendszeresen dolgozzanak.

Az elítéltek egy része költségvetési formában az intézet ellátását, karbantartását, üzemeltetését szolgáló munkákban vesz részt. Másik részük az intézet mellett működő gazdasági társaságnál, a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.-nél végez különféle munkát. A Kft.-nél textil és ruhaipari, továbbá mosodai szolgáltatásban, külső cégeknek faipari, vasipari és egyéb bérmunkában foglalkoztatják a fogvatartottakat.

Ezen feladatok ellátása mellett együttműködési megállapodások keretein belül resztoratív programokban jóvátételi tevékenységet végeznek az intézetben elhelyezett elítéltek.

A fogvatartottak számára biztosítottak a feltételek az alap- és középfokú oktatáshoz, szakképzéshez, továbbá a szabadidő strukturált eltöltését több szakkör, köztük sakk és römi, képzőművészeti, dráma, idegen nyelvi, valamint zenei foglalkozás is biztosítja.

Soczó László bv. ezredes
parancsnok