Szegedi Fegyház és Börtön
6724 Szeged, Mars tér 13.
Telefon: 06-62/554-970
Fax: 06-62/622-082
E-mail: GgtqwZclBCe3cyJc3plZ2VkLnVrQGJ2Lmdvdi5odQ==
www.buntetes-vegrehajtas.gov.hu/szeged
 
Az intézet a jogszabályok és belső rendelkezések alapján végrehajtja a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével és az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatokat, befogadja a Csongrád megyei előzetesen letartóztatottakat. Ennek során szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, nevelését, munkáltatását, anyagi-pénzügyi, egészségügyi ellátását, biztosítva a törvényesség betartását.
 
Az intézetet az intézetparancsnok vezeti, az egyes szakterületek élén osztályvezetők állnak. Az intézet személyi állományába tartozók hivatásos szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban látják el szolgálati feladataikat.  A szervezeti felépítés és a Szervezeti és Működési Szabályzat a kapcsolódó dokumentumokban található.
 
Az intézet felettes szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a törvényességi felügyeletét gyakorló szerv pedig a Csongrád Megyei Főügyészség.