Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
5000 Szolnok, Dózsa György u. 1/a.
Postacím: 5001 Szolnok, Dózsa György u. 1/a.
Telefon: 06-56/512-750
Fax: 06-56/512-088
E-mail: qcqVvBK5MGMTYc3pvbG5vay51a0Bidi5nb3Y=.h
www.buntetes-vegrehajtas.gov.hu/szolnok

 
Az intézet a jogszabályok és belső rendelkezések alapján végrehajtjaÁllami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése: külön kijelölés által meghatározott körben az előzetes letartóztatással, biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével, továbbá az elzárással összefüggő büntetés - végrehajtási feladatok ellátása. Ennek során szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, nevelését, munkáltatását, anyagi-pénzügyi, egészségügyi ellátását, biztosítva a törvényesség betartását.
 
Az intézetet az intézetparancsnok vezeti, az egyes szakterületek élén osztályvezetők állnak. Az intézet személyi állományába tartozók hivatásos szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban látják el szolgálati feladataikat.  A szervezeti felépítés és a Szervezeti és Működési Szabályzat a kapcsolódó dokumentumokban található.
 
Az intézet felettes szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a törvényességi felügyeletét gyakorló szerv pedig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség.