Pintér Sándor belügyminiszter 2016. november 1-jei hatállyal kinevezte dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagyot a büntetés-végrehajtás országos parancsnokává.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A belügyminiszter Dr. Tóth Tamásról azt mondta, meg kell szilárdítania az elődök által végzett munkát, fő céljaként pedig azt jelölte meg, hogy az általa vezetett szervezet a fogvatartottakat zökkenőmentesen vezesse vissza a társadalomba. Közölte, jelentős, embert próbáló feladat az új börtönök építése annak érdekében, hogy a büntetés-végrehajtás megfeleljen az elítéltenkénti 4 négyzetméter biztosítását célzó nemzetközi elvárásnak.

 

 

A miniszter értékelése szerint Tóth Tamást két évtizedes rendészeti gyakorlata, hosszú parancsnoki múltja alkalmassá teszi az országos parancsnoki posztra, s arra kérte, munkáját a hagyományoknak megfelelően, a tiszti elvárások biztosításával és a modern kor figyelembevételével valósítsa meg.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Tóth Tamás székfoglalójában arról beszélt, hogy vezetésével, a korábbi értékekkel felvértezve, de folyamatosan fejlődve halad tovább a szervezet, hogy a változó világ és a modern kor kihívásaira még eredményesebben tudjon reagálni. Hangsúlyozta: egy jól működő, stabil szervezetet vesz át, amely előtt az elkövetkezendő két év rendkívül sok feladatot tartogat. Az új börtönök határidőre történő felépítése és az azokat működtető 2500 új kolléga felvétele mellett kiemelten fontos feladatnak nevezte, hogy a szervezet fejlesztésekkel, beruházásokkal minél több lehetőséget biztosítson arra, hogy a fogvatartottak dolgozzanak.

A toborzás hosszú távon fogja meghatározni a szervezet életét és működését és a róla kialakult képet, ezért nevezte kiemelten fontosnak a kiválasztást a felkészítést és az oktatást. Kiemelte, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet ahogy eddig, úgy a továbbiakban is hatékonyan hozzájárul majd Magyarország biztonságának és rendjének megőrzéséhez és fenntartásához. Biztosította a jelenlévőket, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet vezetésével a kormányzati és a miniszteri elvárásoknak továbbra is teljesen meg fog felelni. Végezetül Csóti Andrásnak megköszönte a 40 évig tartó rendíthetetlen szolgálatot. Mint hangsúlyozta: a példa nélküli szakmaisága, embersége és tapasztalata tette kivételes vezetővé.

Fotó: BvOP - Apró AndreaTóth Tamás Budapesten született, 1972-ben. A Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. A rendőrség kötelékébe 1994-ben lépett be mint nyomozó, majd főnyomozó, 2003-ban a XVII. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője, egyben kapitányságvezető-helyettese, 2005-ben ugyanott kapitány lett. Vezette az V. kerületi rendőrkapitányságot is 2007. október 1-jétől, 2010. július 1-jétől pedig Budapest rendőrfőkapitánya volt. A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának általános helyettesi posztját 2014. július 1-jétől töltötte be.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Pintér Sándor Csóti András bv. altábornagy, a leköszönő országos parancsnok életútját kiemelkedőnek nevezte, mint mondta, megújította a szervezetet. Felidézte: tárcájához 2010-ben került a büntetés-végrehajtás, amellyel szemben új elvárásokat fogalmazott meg, Csóti András és a parancsnoki kar pedig ennek megfelelt. Felkészültek voltak, jól irányították a szervezetet – fogalmazott.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A belügyminiszter kitért arra: Csóti András fogékony volt az ő elképzeléseire, jól ötvözte azokat a nemzetközi elvárásokkal és ennek megfelelően vett részt a parancsnoki karral együtt a büntetés-végrehajtási kódex kidolgozásában. Külön megemlítette a belső ellátási rendszer kialakítását, azt, hogy a mezőgazdasági tevékenység erősítésével, a pékáruk gyártásával és vágóhíd üzemeltetésével a büntetés-végrehajtási intézetek az önfenntartásuk irányába mozdultak el. Kiemelte a parancsnoki kar és a büntetés-végrehajtás teljes személyi állománya rendkívüli helyzetekben mutatott helytállását is, felidézve a 2013-as hóhelyzetben, az árvízi védekezések során és a migrációs nyomás terén kifejtett munkájukat. Csóti András kivételesen hosszú és eredményes munkáját Pintér Sándor Szent Adorján érdemjel odaítélésével ismerte el. A volt országos parancsnok a jövőben a Belügyminisztérium munkáját segíti majd.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A leköszönő országos parancsnok 1953-ban született, 1977. szeptember 1-jén került a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományába alhadnagyi rendfokozattal, mint az Állampusztai Szigorított Börtön nevelője. Később ugyanitt lett a nevelési szolgálat vezetője, majd parancsnokhelyettes. 1987 óta töltött be intézetparancsnoki beosztásokat különböző büntetés-végrehajtási intézetekben: Nyíregyházán, Nagyfán, Szegeden, majd Állampusztán. Volt a Büntetés-végrehajtás Oktatási Központjának igazgatója is, majd 13 évig az országos parancsnok szakmai helyetteseként szolgált. 2011. december 2-a óta előbb mint megbízott, majd mint kinevezett országos parancsnok vezette a büntetés-végrehajtási szervezetet.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

 Fotó: BvOP - Apró Andrea