Folytatódik a TEtt-program – új projekt indul a fogvatartottak munkaerőpiacra és társadalomba való visszailleszkedésének segítésére. A projektet a konvergencia régiókbanaz Európai Unió támogatja, a Közép-Magyarország régióban, így Márianosztrán is költségvetési forrásból valósul meg.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt 3,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból, 2020 júniusáig 4000 fogvatartott részvételével valósul meg.

Új elem a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonása: összesen 1000 fő részesülhet humánszolgáltatásokban. A projekt az ország kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) régióira terjed ki, az ott található büntetés-végrehajtási intézetekben valósul meg.

Tekintettel a fogvatartottak lehetséges átszállítására, és a szabadulás helyére, a Közép-Magyarország régióban költségvetési forrásból valósítunk meg a fogvatartottak számára reintegrációs programot a projekttel azonos szakmai tartalommal, így biztosítva a szolgáltatások országos elérhetőségét.

A projektben dolgozó tanácsadók Egyéni Fejlesztési Tervet készítenek a bevont fogvatartottakkal, melyben a következő szolgáltatások szerepelhetnek:

  • Kompetenciafejlesztő foglalkozás
  • OKJ szakképzés, részszakképzés, egyéb betanító képzés
  • Humánszolgáltatások:

o    Életvezetési tanácsadás
o    Pályaválasztás, pályaorientáció
o    Álláskeresési felkészítés
o    Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtása
o    Szociális ügyintézés
o    Segítő beszélgetés
o    Önsegítő csoport
o    Resztoratív érzékenyítő csoportfoglalkozás


A projektről bővebben a TEtt program oldalán olvashat.