A tanév vége a különféle képzésben részt vevő fogvatartottak számára is nagy jelentőséggel bír. Júniusban az alapképzésekben 103 fő, a szakképzésekben 44 fő végzett eredményesen. A büntetés-végrehajtási intézetekben a munkáltatás mellett az oktatás, képzés segíti leginkább az elítéltek társadalomba való sikeres visszailleszkedését.

Főként a 30-50 év közötti fogvatartottak között aránylag magas a funkcionális analfabéták száma. Alapképzés keretein belül segítjük őket az általános iskolai végzettség megszerzésében. Aki már rendelkezik ezzel, különféle piacképes szakmát (általában hiányszakmát) vagy érettségit szerezhet büntetésének letöltése közben. A munka mellett ez is fontos, hiszen iskolai végzettség, szakma nélkül nincs nagy esély a szabálykövető állampolgárrá váláshoz.

Mázolásból vizsgáznak. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön

Márianosztrán az elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek megszerzése után a fogvatartottak különböző intézetfenntartási és karbantartási munkákban szerezhetnek gyakorlatot. A munkáltatásukra létrehozott állami tulajdonú Nostra Kft-nél pedig faipari és papíripari betanított munkákat végezhetnek. A szabályozások szerint a fogvatartottak 100%-os foglalkoztatásának elérése kiemelt feladat a büntetés-végrehajtási intézetek számára.

Bizonyítványosztás más szemszögből. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön