A Szegedi Fegyház és Börtön Szent Jobb Lator Kápolnájában augusztus 20-án, az új kenyér áldásával kezdődik az ünnepi szentmise.

Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön

A fogvatartottak versekkel, történetekkel emlékeznek a jeles évfordulóra. Juhász Tibor börtönlelkész elmondta, hogy arra az útra emlékeznek, amelyen a szent király indította el nemzetünket, és amelyet ma nekünk kell járnunk, megtalálnunk, és másoknak is megmutatnunk.
A rendezvény Szent István király imájával fejeződik be, amely a szeretetről, az alázatról és az akaratról szól.
Szent István király imája
A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram! Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben. Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.

Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön
A református hitű fogvatartottak ünnepi istentiszteleten emlékeznek az új kenyér ünnepére. Szűcs M. Klára börtönlelkész elmondta, hogy a fogvatartottak Reményik Sándor Mindennapi kenyér című versét adják elő, ezzel adnak hálát az új kenyérért és termésért.
Reményik Sándor
Mindennapi kenyér
Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És – nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.