I. A várbörtön

Veszprém város börtönének gyökerei az 1600-as évekre nyúlnak vissza.

Köztudottan a legtöbb várban, erődítményben létezett olyan helyiség, amelyben a valamilyen szokást, parancsot vagy törvényt súlyosan megszegőket az ítéletig és azt követően őrizték. Ezt a helyiséget a középkor elején tömlöcnek nevezték.
Veszprém vonatkozásában a legkorábbi írásos emlék, amely rendelkezésünkre áll, egy 1627-ből származó névjegyzék, melyen egy „tömlöctartó” megnevezés utal a tömlöc létére a veszprémi várban.

Az 1810-es földrengés Veszprémben, különösen a vár épületeiben komoly károkat okozott, szükségessé vált azok mielőbbi átépítése. A megyeháza - és vele a börtön - megépítésére a megye közgyűlése 1846-ban hozott határozatot. Az építkezés Milpauer József vezetésével, Szász Ferenc tervei alapján 1847-től 1858-ig tartott.
A teljes törvényszéki épület a mai Vár utca 19. szám alatt 1906-ban készült el, mely otthont adott az egykori Megyei Bíróságnak – ma Törvényszék -  és 2003. május 24-ig a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnek is.

Az épület megépítése óta kisebb átalakítások kivételével nem történt szerkezeti változtatás, 2003-ig az ország egyetlen funkcionáló várbörtöne volt.

II. Az új büntetés-végrehajtási intézet építése

1997. őszén az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosi Hivatala vizsgálatot tartott a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, melynek során megállapítást nyert, hogy az épület fogvatartottak elhelyezésére alkalmatlan, ezért új börtönt kell építeni. Ennek megvalósulása érdekében született 1998. márciusában a 2072/1998. számú kormányhatározat, mely szerint:

"A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben (Veszprém) a büntetés-végrehajtási céloknak nem megfelelő - a jelenleg 55 fő elhelyezésére és befogadására épült - börtön nem bővíthető, azt meg kell szüntetni. Helyette új, 200 fő befogadását biztosító intézetet kell létesíteni."

Hosszú egyeztetési-előkészítési fázis előzte meg az új intézet építését. Több lehetőség közül a Külső-Kádártai úton lévő, volt honvédségi terület lett a helyszín, a terveket a KELETTERV Kft. (Debrecen) készítette, a kivitelezést a ZÁÉV Rt. (Zalaegerszeg) nyerte el.

Az építés – zöldmezős beruházásként - 2002. január 7-én indult meg, a börtön hivatalos átadására 2003. június 26-án került sor.
A régi intézetből 2003. május 24-én, szombaton egy délelőtt leforgása alatt történt meg a fogvatartottak és a személyzet áttelepítése az új objektumba, ezzel a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet életében új korszak kezdődött: az ország addigi legzsúfoltabb, leglepusztultabb börtöne helyett a legújabb, legmodernebb, legmagasabb felszereltségű bv. intézet lett.

A „zöldmezős” beruházás 2,5 milliárd forintból készült el, 4,5 hektárnyi területen. Maga az épület 13 ezer négyzetméter. (Összehasonlításként: a várbörtön 2100 négyzetméter volt.)

A 88 db négy- és kétszemélyes zárka, összesen 198 fő fogvatartott egészséges, kulturált, európai normáknak is megfelelő elhelyezését szolgálja.