A magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet szeptember 9-én tartotta a XXI. Szent Adorján-napi ünnepi állománygyűlését a Belügyminisztérium Színháztermében. A miniszteri és országos parancsnoki elismerések átadása mellett dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, mint a rendezvény elöljárója átadta a belügyminiszter által adományozott csapatzászlót az idén 120 éves Budapesti Fegyház és Börtön személyi állománya részére.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Az ünnepély a büntetés-végrehajtás testületi zászlajának fogadásával, majd Pintér Sándor belügyminiszter ünnepi parancsának felolvasásával vette kezdetét. Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész, a József Attila Színház igazgatója Szép Ernő Imádság című versével köszöntötte az egybegyűlteket.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A színvonalas zenei élményről a Készenléti Rendőrség Zenekara gondoskodott. Ezt követően a miniszteri és az országos parancsnoki elismerések, valamint a csapatzászló átadása következett.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: Tóth Viktor - Fővárosi Bv. Intézet

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Pintér Sándor előterjesztésére Áder János köztársasági elnök kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül szeptember 8-ai hatállyal büntetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte ki KOPCSIK KÁROLY bv. ezredest, a Váci Fegyház és Börtön parancsnokát.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából, több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége és büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül „SZENT ADORJÁN ÉRDEMJEL” kitüntető címet adományozott DR. ESTÓK JÓZSEF nyugállományú dandártábornoknak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön volt parancsnokának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

továbbá huzamosabb időszakon át végzett kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül HERBSZT KRISZTINA bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TARJÁNYI ÁRPÁD ISTVÁN bv. alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KRISKA JÓZSEF nyugállományú bv. alezredesnek, az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. gazdasági vezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

FARSANG IMRÉNEK, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. raktárosának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "ARANY" fokozatát adományozta SZÁNTÓ JÓZSEF ISTVÁNNAK, a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kiemelkedő szakmai munkája és példamutató vezetői tevékenysége elismeréséül soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási ezredessé CSÁSZÁR LÁSZLÓ bv. alezredest, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

GOMBOS RÓBERT bv. alezredest, a Budapesti Fegyház és Börtön gazdasági vezetőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

PLESZNÉ ANTAL ÁGNES bv. alezredest, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÖRÖK JÁNOS bv. alezredest, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott FAZEKAS SZILVIA bv. alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

NÉDERNÉ PATUS MÓNIKA címzetes bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

PÉTER ILDIKÓ címzetes bv. alezredesnek, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SZTODOLA TIBOR címzetes bv. alezredesnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés- végrehajtási Tanszék gyakorlati oktatójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

valamint HOLLÓSI KRISZTIÁN bv. századosnak, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET adományozott MÉSZÁROS-NAGY NOÉMI bv. ezredesnek, a Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. gazdasági vezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

GÁSPÁR GÉZA BÉLA bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki és Ellátási Főosztály osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

FALCSIKNÉ TURCSÁNYI TÜNDE címzetes bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátási Főosztály kiemelt főreferensének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

VÉSZICS LÁSZLÓNÉ címzetes bv. alezredesnek, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

NAGY LAJOS címzetes bv. őrnagynak, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KERCHNERNÉ DR. FELSŐ ZSUZSANNA címzetes bv. őrnagynak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön jogtanácsosának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KORL MIHÁLY nyugállományú bv. őrnagynak, a Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató-helyettesének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

MADARÁSZ ZSOLT JÓZSEF címzetes bv. törzszászlósnak, a Budapesti Fegyház és Börtön kutyatelep-vezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ARANYLÁNC ARANYMEDÁLLAL emléktárgyat adományozott SZALAI TÍMEA bv. ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Kommunikációs Főosztálya főosztályvezetőjének.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

FESTMÉNY emléktárgyat adományozott HAFENSCHER CSABA ZOLTÁN bv. ezredesnek, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTHNÉ SZABÓ ZSUZSANNA bv. alezredesnek, az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgató-helyettesének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

valamint KOCSIS ZSOLT bv. századosnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja kiemelt főtanárának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ZSOLNAY KÉSZLET emléktárgyat adományozott PÁL ILDIKÓ bv. alezredesnek, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

HERENDI VÁZA emléktárgyat adományozott DOBÁKNÉ BALÁZS DÓRA címzetes bv. századosnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjének.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SEIKO ÓRA emléktárgyat adományozott FARKAS GYÖRGYNEK, a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SIPOS JÁNOS bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat főosztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SAJÓ ZOLTÁN címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTH ÁGNES címzetes bv. főtörzszászlósnak, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főápolójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTH ISTVÁN közalkalmazottnak, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet raktárosának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

60. születésnapja alkalmából HERENDI SZALAGFOGÓS CUKORTARTÓ emléktárgyat adományozott SZITÁS CATHERINA CARMEN közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház szakasszisztensének.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "EZÜST" fokozatát adományozta MOLNÁRNÉ AMBRUS BEÁTA címzetes bv. őrnagynak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

UJVÁRI LÁSZLÓ címzetes bv. őrnagynak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BENKŐ-HADARÓ TAMÁS címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt művezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

MARCSA FERENC címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház biztonsági főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ZÓLYOMI OTTÓ bv. törzszászlósnak, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjének, 

Fotó: BvOP - Apró Andrea

a büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül LENCSÉS ZSOLT festőművésznek, az ARTTÉKA, Művészet Határok Nélkül Egyesület elnökének.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "BRONZ" fokozatát adományozta VARGA MIKLÓS PÉTER bv. alezredesnek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

DÉR ORSOLYA ÁGNES bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferensének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KLEINNÉ GALAMBOS ILONA címzetes bv. őrnagynak, a Budapesti Fegyház és Börtön vezető reintegrációs tisztjének, aki külföldi tartózkodása okán az elismerést majd egy későbbi időpontban veszi majd át,

MAJOROS MELINDA RÓZSA bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály megbízott kiemelt főreferensének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

MOLNÁR TAMÁS bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat kiemelt főreferensének,

SZILI CSILLA bv. őrnagynak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTH GABRIELLA bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály kiemelt főreferensének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

FAZEKAS ATTILA bv. századosnak, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

HARANGOZÓ JÓZSEF bv. századosnak, a Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági tisztjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

GÁLOSI JÓZSEF bv. századosnak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KÁLDI RÓBERT bv. századosnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

FEHÉR LÁSZLÓ címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, aki külföldi tartózkodása okán az elismerést majd egy későbbi időpontban veszi át,

KERTES ATTILA címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

LÉVAI JÁNOS címzetes bv. főtörzszászlósnak, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási segédelőadójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BÁNYAI CSABA bv. törzszászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

LACZKÓ ISTVÁN BÉLA bv. törzszászlósnak, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

RAAB LAJOS bv. törzszászlósnak, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTH BALÁZS címzetes bv. törzszászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön foglalkoztatási segédelőadójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TERBÓCS RÓBERT címzetes bv. törzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási segédelőadójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTH ZSOLT JÁNOS címzetes bv. zászlósnak, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szakápolójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KOVÁCS GÁBOR címzetes főtörzsőrmesternek, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet raktárosának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

VARGA ZOLTÁN LAJOS címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Szegedi Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

valamint JUHÁSZNÉ JUHÁSZ EMESE közalkalmazottnak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön előadójának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

továbbá a büntetés-végrehajtási szervezettel történő több évtizedes hatékony és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül JUHÁSZNÉ KINCSES MÁRIA HELÉNNEK, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet nyugalmazott igazgatójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

és ÉLES GYÖRGYNEK, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön tolmácsának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban részesíti RUTTERSCHMID BEÁTA címzetes bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BARANYI ZSOLT bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BENEDEK ANIKÓ bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

IVÁN ENDRE címzetes bv. őrnagyot, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TAKÁCS ISTVÁN bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Informatikai Főosztály kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

PAPPNÉ BARANYI EDINA KATALIN bv. főhadnagyot, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ADORJÁNNÉ VARGA ERIKA kormánytisztviselőt, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet pártfogó felügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

HAJDÚ MIKLÓS közalkalmazottat, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön osztályvezető római katolikus lelkészét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KEREK-TAMÁS JULIANNA közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata főelőadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

PINTÉR TIBOR kormánytisztviselőt, a Szegedi Fegyház és Börtön pártfogó felügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

VÁRI KRISZTINA ÁGNES közalkalmazottat, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető evangélikus lelkészét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

STUM KRISZTINA címzetes bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátási Főosztály kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ERDEINÉ FARKAS MÓNIKA bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SZLOBODA JÁNOS bv. századost, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

JAKSY GABRIELLA címzetes bv. törzszászlóst, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön segédelőadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

HORVÁTH PÉTER címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SZABÓNÉ TÖLGYESI KLÁRA címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BODROGI BARNABÁSNÉ közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Országos Parancsnok Általános Helyettese alárendeltségébe tartozó Titkársági Osztály előadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

DÁVID JÁNOST, az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. lovászatvezetőjét, aki külföldi tartózkodása okán az elismerést majd egy későbbi időpontban veszi át

KOROKNAI ANDRÁS közalkalmazottat, a Szegedi Fegyház és Börtön osztályvezető református lelkészét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

MOLNÁR PÉTERT, a Márianosztrai Fegyház és Börtön nyugállományú szakmunkását,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ZSARKÓ LAJOST, a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. munkavállalóját.

Fotó: BvOP - Apró Andrea


Továbbá a büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül KELEMEN CSABA LÁSZLÓ rendőr alezredest, a Terrorelhárítási Központ Módszertani Igazgatóság Módszertani Főosztálya főosztályvezető-helyettesét, aki azonnali szolgálati feladat ellátása okán az elismerést egy későbbi időpontban veszi át,

BORBÉLY BÉLA TIBOR rendőr alezredest, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztálya kiemelt főreferensét.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban részesítette REITINGER PÉTER címzetes bv. főtörzszászlóst, a Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiemelt művezetőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BAJZÁT PÉTER bv. törzszászlóst, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

WEISZ ZOLTÁN bv. törzszászlóst, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KOCSIS FERENC címzetes bv. törzszászlóst, a Budapesti Fegyház és Börtön foglalkoztatási segédelőadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BALOGH GÁBOR címzetes bv. zászlóst, a Budapesti Fegyház és Börtön megbízott körlet-főfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BENEDEK TAMÁS címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Váci Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

NYISZTOR LÁSZLÓNÉ címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) körletfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

VARGA ANDRÁS címzetes bv. törzsőrmestert, a Bv. Holding Kft. megbízott referensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

CSEPREGI ÉDUA közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat előadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

GULYÁS NORBERT közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja előadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

HADOBÁS RÓZA közalkalmazottat, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ügykezelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KERESZTHEGYI REZSŐNÉ közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály előadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

RAGÁNY ISTVÁNT, a Bv. Holding Kft. logisztikai referensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SKOTNYÁR JÁNOS közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja felszolgálóját,

 Fotó: BvOP - Apró Andrea

SOMOGYI ZSÓFIA BORBÁLA közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata főelőadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SZEIFERTNÉ SZABÓ JULIANNA közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat előadóját.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága idén első alkalommal hirdette meg a Büntetés-végrehajtás Országos fotópályázatát, ahol két kategóriában hirdettek nyertest. UHRIN ILONA pártfogó felügyelő Ölelés című fotója lett a pályázat nyertes képe,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

míg MAGYAR ZOLTÁN bv. őrmester megbízott informatikai osztályvezető Éjjel-nappal börtön című fotójával a pályázat legjobb fotósa elismerő címet nyerte el.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

 

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A pályázatára benyújtott legjobb fotókból készült kiállítást az előtérben tekinthettek meg a résztvevők.