Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Székhelye: 8901 Zalaegerszeg, Várkör u. 4.
Telefon: 06-92/313-433
Fax: 06-92/313-434
E-mail: SDBiwrCmsmcusnpB3RZOemFsYWVnLnVrQGJ2Lmdvdi5odQ==
www.buntetes-vegrehajtas.gov.hu/zalaegerszeg
 
A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy.
Alaptevékenysége, rendeltetése külön kijelölés által meghatározott körben az előzetes letartóztatással, biztonsági és egyéb okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével, továbbá az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
 
Az intézetet az intézetparancsnok vezeti, az egyes szakterületek élén osztályvezetők állnak. Az intézet személyi állományába tartozók hivatásos szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban látják el szolgálati feladataikat.  A szervezeti felépítés és a Szervezeti és Működési Szabályzat a kapcsolódó dokumentumokban található.
 
Az intézet felettes szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a törvényességi felügyeletét gyakorló szerv pedig a Zala Megyei Főügyészség.