A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy. Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatai:

 • Az intézet a jogszabályokban meghatározott módon végrehajtja az előzetesen letartóztatottak, az elzárásra beutaltak és az elítéltek fogva tartását.
 • Kialakítja és fenntartja az intézetben a biztonsági rendszert, biztosítja a fogvatartottak őrzését, felügyeletét és ellenőrzését, ellátja a szállítási és előállítási feladatokat.
 • Nyilvántartja a fogvatartottak személyi adatait, a jogok gyakorlásához szükséges adatokat, valamint a büntetőeljárás és egyéb eljárás során keletkezett iratokat, biztosítja az előírt adatszolgáltatást.
 • Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról.
 • Megszervezi a fogvatartottak gyógyító - megelőző ellátását.
 • Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését.
 • A rendelkezésre álló feltételek alapján megszervezi a fogvatartottak munkáltatását.
 • Ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki- és gazdálkodási feladatokat.
 • Biztosítja az állományszervezési táblázatban rendszeresített létszámot, a személyi állomány rendszeres oktatását, továbbképzését, anyagi, pénzügyi szociális és egészségügyi ellátását.
 • Szervezi a személyzet foglalkozás-egészségügyi, gyógyító - megelőző ellátását.
 • Intézi a személyzet fegyelmi ügyeit.
 • Végrehajtja az "M" és katasztrófa-védelmi feladatokat, és az ezzel összefüggő képzést.
 • Ellátja az energetikai, környezetvédelmi, tűzvédelmi és a munkavédelmi feladatokat.