Tizenhat börtön közel 80 fogvatartottja vett részt 2018. június 13-án a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség közös szervezésében megtartott III. Országos Fogvatartotti Zarándoklaton Mátraverebély-Szentkúton.

Fotó: BvOP

A Nemzeti Kegyhelyen Bíró László tábori püspök a büntetés-végrehajtási lelkészek koncelebrálásával tartott szentmisét a fogvatartottaknak, akik ezt követően megtekintették a zarándokhelyet és megismerték annak történetét. A programsorozat közös imádsággal és hálaadással zárult. A zarándoklaton a két éven belül szabaduló, alacsony vagy közepes biztonsági kockázatba sorolt, együttműködő, szabálykövető fogvatartottak vehettek részt.

Fotó: BvOP

A büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fogvatartottak társadalmi reintegrációjának elősegítése. Ebben jelentős szerep jut a vallásgyakorlásnak, az egyházaknak. A négy történelmi egyház – a katolikus, a református, az evangélikus és az izraelita – jelenleg 35 börtönlelkésze végzi egyházi irányítás és felügyelet alatt, ökumenikus szellemben tevékenységét a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben, amelyek mindegyikében biztosított a szabad vallásgyakorlás.

Fotó: BvOP

A magyar büntetés-végrehajtási szervezet a fogvatartottak vallásgyakorlására számos lehetőséget biztosít: évek óta megrendezett fogvatartotti programokkal, országos bibliavetélkedővel, imanapokkal, szentmisékkel, csoportfoglalkozásokkal, zenés és családi istentiszteletekkel, sikeresen adaptált nemzetközi kezdeményezésekkel, mint a börtöncursilló, vagy a már három bv. intézetben működő APAC részlegek kialakításával segítik a fogvatartottak lelki egyensúlyának kialakulását, fejlődését.

Fotó: BvOP

Az egyházi szervezetek nagymértékben támogatják a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs céljainak elérését, továbbá segíti a fogvatartási részlegeken végzett szakmai munkát. A börtönlelkészek együtt fáradoznak a reintegrációs tisztekkel, pártfogókkal, pszichológusokkal és utógondozó koordinátorokkal azon, hogy az elítéltek törvénytisztelő állampolgárokként történő visszavezetése a társadalomba minél hatékonyabb legyen. A börtönlelkészek munkája nem csak a büntetés-végrehajtásnak, hanem az egész társadalomnak fontos, mivel mindannyiunk közös érdeke, hogy a börtönben töltött idő után a fogvatartottak képesek legyenek a közösségben és a közösségért élni.

Fotó: BvOP