EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Elindult a fogvatartottak visszailleszkedését célzó projekt

A Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közösen indította el a 4,2 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló, 2020 nyaráig tartó projektet a konvergencia régiókban. A büntetés-végrehajtási intézetekben megvalósuló program célja az elítéltek és az előzetesen fogvatartottak társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának erősítése, ezen keresztül az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése.
____________________________________________________________

A „Fogvatartottak reintegrációja” című projektben elsősorban azon fogvatartottak vehetnek részt, akik 5 éven belül szabadulnak, tehát a közeljövőben szembesülnek a visszailleszkedés nehézségeivel. A program teljes ideje alatt ez a fogvatartottak több mint egynegyedének, azaz 4600 főnek a bevonását jelenti, akik közül 1800 fogvatartott vehet részt kompetenciafejlesztő foglalkozásokon, 1100 fő pedig piacképes szakmát tanulhat. Emellett 1000 hozzátartozó számára is biztosítunk humánszolgáltatásokat, elősegítve munkaerőpiaci esélyeinek javítását és a szabadult családba történő visszafogadását.

A projekt célkitűzései között szerepel, hogy a fogvatartottak támogatással már a szabadulásukat megelőzően felkészüljenek a munkaerőpiaci és társadalmi visszailleszkedésre. Az intézetekben dolgozó 89 projektmunkatárs a fogvatartottakkal felméri azokat a szolgáltatási igényeket, amik szükségesek a szabadulás utáni sikeres beilleszkedéshez, ez az alapja az egyéni fejlesztési terveknek. Ennek köszönhetően a programban részt vevők a számukra szükséges, és a szabadulásra felkészüléshez hasznos szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A szabadulás utáni beilleszkedést segíti elő a családi kapcsolatok megerősítése és a gyermekbarát látogatóhelyiségek kialakítása is, valamint, hogy a helyi közösség számára nyújtott jóvátételi programokon keresztül a fogvatartottak felelősségvállalása és a közösségi értékek iránti elköteleződése is erősödik.

A „TEtt-Program” projekt közel 10 éve támogatja a fogvatartottak szabadulásra való felkészítését. A korábbi tapasztalatokra alapozva a jelenlegi projekt nagy hangsúlyt fektet a fogvatartottak aktív szerepvállalására, a személyre szabott fejlesztésekre, a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonására, illetve a helyi közösségekkel, beleértve az elhelyezkedést segítő szervezetekkel való szorosabb együttműködésre. A program a büntetés-végrehatási szervezet reintegrációs tevékenységeivel szorosan együttműködve, azt kiegészítve valósul meg.

A Közép-Magyarország régióban költségvetési forrásból valósul meg a fogvatartottak szabadulás utáni beilleszkedését segítő reintegrációs program.

Az EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.tettprogram.hu oldalon olvashatnak.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció