A büntetés-végrehajtás is képviseltette magát a XXI. Kriminálexpón

Publikálva: 2016. november 9.

2016. november 8-10. között a "Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért" címmel rendezték meg a XXI. biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási konferenciát, vagyis a 2016-os Kriminálexpót. A rendezvényen november 9-én, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szervezésében "A kockázatelemzés és kezelés jelene és jövője a büntetés-végrehajtásban" címmel rendeztek beszélgetéssorozatot.

Fotó: BvOPA Tölösi Péter Konferencia Központban tartott háromnapos, gazdag szakmai tartalommal bíró fórumon a biztonságpolitikáért felelős szervek képviselői mellett egyetemek, szakmai egyesületek is képviseltették magukat, akik a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a biztonság, és az igazságszolgáltatás témájával kapcsolatban tartottak számos előadást, illetve kerekasztal-beszélgetést.

Fotó: BvOP

"A kockázatelemzés és kezelés jelene és jövője a büntetés-végrehajtásban" című előadás-sorozatot Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője nyitotta meg. Előadásában a kockázatelemzési és -kezelési rendszer alapjait ismertette. Röviden bemutatta a büntetés-végrehajtás új jogintézményeit, és feladatait: ismertette a reintegrációs őrizetet, a társadalmi kötődési programot, a felhívási tevékenységet, valamint a bv. pártfogó felügyelők munkáját. Végül a kockázatelemzési és -kezelési rendszer kialakításának létjogosultságát, feladatait és célját is bemutatta. Kiemelte: az új rendszer a büntetés-végrehajtási szervezet hatékonyságának egészére nézve lesz pozitív hatással, hiszen amellett, hogy minimalizálja a visszaesők számát, pozitív hatással lesz a fogvatartottak fegyelmi helyzetére, egyúttal az elítéltek eredményes reintegrációját is segíti majd.

Fotó: BvOP

Somogyvári Mihály bv. őrnagy, a BvOP Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztályának megbízott főosztályvezetője, valamint a BvOP Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet vezetője a büntetés-végrehajtás predikciós eljárásairól számolt be a résztvevőknek. Emlékeztette a hallgatóságot rá, hogy a büntetés-végrehajtás rendszerébe a közelmúltban integrált új jogintézmények több olyan elemzési módszertan kialakítását tették szükségessé, melyek a fogvatartottak szélesebb körű, szakmailag megalapozottabb, tudományos eszközökkel is támogatott megismerését, csoportba sorolását, kezelését szolgálják. A pártfogó felügyelői tevékenységek bv. szervezethez történő integrálására utalva a fogvatartottak bűnismétlési kockázatértékelésének fontosságára hívta fel a figyelmet.
Hangsúlyozta: az új bv. törvény teremtette meg a kockázatelemzési és -kezelési rendszert, ami a fogvatartottak szabadságvesztés alatti várható viselkedésének előrejelzésével, bizonyos fogvatartási és biztonsági kockázatok kimutatásával, mérésével, azok csökkentésére biztosított speciális kezelési programokkal igyekszik segíteni a bv. szervezet szakmai munkájának eredményességét. Ezt a fogvatartottak magatartásának pozitív irányba történő formálásával, és ezáltal hosszabb távon a reintegráció sikerességének növelésével éri el.

Fotó: BvOP
Fotó: BvOPEzt követően Dr. Fiáth Titanilla, a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet osztályvezetője „Kockázatkezelési programok és azok tapasztalatai” címmel tartott előadásában mutatta be a fogvatartási kockázatok kezelésére irányuló hazai és nemzetközi programokat, jó gyakorlatokat. Kiemelten foglalkozott a szexuális bűnelkövetőkkel, és az elkülönítésükre, illetve reintegrációjukra tett számos külföldi példa bemutatása mellett részletesen is ismertette a Budapesti Fegyház és Börtönben 2015-től működő pszichoszociális részleg működését.

Fotó: BvOP
Kifejtette, hogy a szakmai munka lényegét a kockázatok azonosításában, a konkrét bűncselekmények részletes elemzésében, az áldozat iránti empátia kifejeződésében, valamint a kommunikációval, a pozitív pszichológiával, a stresszkezeléssel és a relaxációval elért pszichoedukációban látja.

Fotó: BvOP

Az előadás-sorozatot Juhász Ferenc bv. alezredes, a BvOP Pártfogó Felügyelői Osztályának vezetője zárta. Ismertette a bv. pártfogó felügyelők reintegrációban betöltött szerepét, a munkájukkal kapcsolatos célokat, a tevékenységükhöz fűződő kiemelt feladatokat. Kiemelte, hogy a társadalomba való visszailleszkedés elősegítése és az ehhez szükséges szociális feltételek megteremtése mit sem ér, ha nincs megfelelő utánkövetés. Majd kitért a reintegrációs gondozás és a prediktív mérőeszköz alkalmazásának összefüggéseire, a reintegrációs programok tartalmi elemeire is. A kockázatelemzés és kockázatértékeléssel kapcsolatban a pártfogói modul bevesztésének fontosságára hívta fel a figyelmet, míg zárszavában a bűnismétlési kockázatok pontosabb meghatározását nevezte a mérőeszköz alkalmazásának legfontosabb várható eredményeként.

Fotó: BvOP

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció