A tököli börtön társulata nyerte a III. Országos Börtönszínházi Találkozót

Publikálva: 2018. augusztus 17.

Immár harmadszor kaptak lehetőséget a börtönszínházakban játszó, rátermett fogvatartottak arra, hogy bizonyíthassák tehetségüket. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) augusztus 17-én rendezte meg az elítéltek társadalmi reintegrációját segítő III. Országos Börtönszínházi Találkozót Budapesten, a József Attila Színházban. A legjobb darabnak járó díjat és vándorkupát a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézet és a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet színjátszóinak közös csapata nyerte.

A színházi versenyhez a legtöbb hazai börtön színjátszótársulata csatlakozott, a regionális döntőkkel együtt összesen 16 büntetés-végrehajtási intézet közel 150 fogvatartottja szerepelt a megmérettetésen. Az előadások színrevitelében a büntetés-végrehajtás szakemberei, a reintegrációs tisztek és drámapedagógusok mellett elismert színművészek és rendezők is részt vettek. Az alkalmi színészek a börtönben végzett munka után, szabadidejükben próbálták a darabokat. A III. Országos Börtönszínházi Találkozó zártkörű rendezvény, de a fogvatartottak hozzátartozói helyet foglalhattak a közönség soraiban.

Fotó: BvOP

A börtönszínház egy sajátos művészeti forma, amelya pedagógiai lehetőségek tárházát vonultatja fel, segítségével az elítéltek újragondolhatják döntéseik rövid és hosszú távú következményeit, az átélt élmények pedig tovább növelik a társadalomba történő visszailleszkedésük esélyét. Minden hazai börtönben működik irodalmi- és színjátszó szakkör, amely a drámapedagógia eszközeit felhasználva a szabadidő hasznos eltöltése mellett a fogvatartottak ön- és emberismeretét, érzelmi intelligenciáját is erősíti.

A börtönszínház felépítése, annak folyamata a civil életben megtalálható színházak formai követelményeivel azonosak, az előkészületek során a büntetésüket töltő alkalmi színészek ugyanúgy küzdenek a szövegtanulás nehézségeivel, a próbák és előadások izgalmával, mint a szabad élet színjátszói. Elsősorban a szabálykövető és jó magaviseletű, önkéntes alapon jelentkező fogvatartottak vehetnek részt a színjátszópróbákon. A börtönszínház nyújtotta módszerek pedig sikeresen járulnak hozzá a bűnismétlési kockázatok csökkentéséhez, a színjátszás magabiztosabbá és együttműködőbbé is teszi az elítélteket. A büntetés-végrehajtási szervezet legfőbb feladata a biztonságos fogvatartás és az elítéltek társadalomba való sikeres visszailleszkedésének elősegítése. Az utóbbi célt szolgálja nagy sikerrel a börtönszínház is.

Fotó: BvOP

Idén 4 előadás jutott a döntőbe. A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Nóti Károly - A cég arája című komédiáját adta elő, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Frederico Garcia Lorca - Bernarda Alba háza című darabjával versenyzett, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és a Fiatalkorúak Bv. Intézete a Nagy Klára Katalin bv. százados által megálmodott – Kirág-lak előadásával, míg a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Csehov – Három nővér paródiaváltozatával érkezett a döntőbe.

A zsűri elnöke Nemcsák Károly, tagjai Schmehl János bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese, Dr. Hatala József ny. r. altábornagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, Tikász Sándor bv. dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka, valamint Molnár Zsuzsanna Jászai Mari-díjas színművész volt. A selejtezők zsűrizésében részt vett még Szokolai Brigitta dramaturg, valamint Quintus Konrád színművész is.

Fotó: BvOP

A legjobb előadásnak járó díjat és vándorkupát végül a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének és a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet színjátszóinak közös csapata, a Kirág-lak című produkciójával nyerte el. A legjobb rendezés díját a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Bernarda Alba háza című előadása érdemelte ki. A legjobb női főszereplő a pálhalmai társulat Bernarda Albát megformáló fogvatartottja, míg a legjobb férfi főszereplő a Három nővér Olgája lett. A legjobb női mellékszereplő a veszprémi börtönszínjátszók Mamája, a legjobb férfi mellékszereplő pedig a tököliek Rómeója lett. A legjobb díszletért a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet társulatának A cég arája című előadását ismerte el a zsűri. Mindezek mellett különdíjat kapott a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a legjobb jelmezek miatt.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció