Meseprogram


Esti mese - meseterápiás eszközök a fogvatartottak társadalmi reintegrációjában

 Reintegráció:

 „A szabadságvesztés végrehajtásának célja az, hogy az e törvényben meghatározott joghátrány érvényesítése során elősegítse az elítéltnek a szabadulása után a társadalomba történő beilleszkedését, és azt, hogy tartózkodjék újabb bűncselekmény elkövetésétől.”
(1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és intézkedések végrehajtásáról)
Tények:
•a magyar büntetés-végrehajtás aktuális létszáma 17.500 fő,
•Európában minden 100. gyermeknek valamelyik szülője fogvatartásban van,
•becsléseink szerint a 18.500  magyar fogvatartotthoz 35.000-40.000 gyermek sorsa kapcsolódik közvetlenül,

Előzmények:

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2010-ben került lebonyolításra az „Esti mese” program. Az intézeti kezdeményezés alapjául szolgáló „Storybook Dads” elnevezésű program 2006-ban kezdődött Nagy-Britanniában. Az elmúlt néhány év során közel 100 intézet csatlakozott hozzá Nagy-Britannia teljes területéről, valamint további intézetek Svédországból, Dániából, Új-Zélandról és az Egyesült Államokból. A program bevezetését tervezi továbbá Finnország és Lengyelország is. Ezidáig megközelítőleg 10.000 fogvatartott csatlakozott a kezdeményezéshez.

A projekt célkitűzése kettős volt: elsősorban a családi kötelékek fejlesztése, megerősítése, másrészt a fogvatartottak olvasási készségének, képességének a fejlesztése, de ezen túl az oktatásban való részvétel igényének a felkeltése.
 A szabadságvesztés büntetés kiszabása a fogvatartotton túl a családra is sokkszerűen hat, és éppen azoknak a hozzátartozóknak jelenti a legnagyobb emocionális megterhelést, akik teljesen ártatlanok a bűnelkövetésben - a gyermekeknek, akiknek szüleik börtönbüntetése miatt hamar szembesülniük kell az elhagyatottság, a szégyen és a magány érzésével.
 A programunk ezt az érzelmileg legsérülékenyebb csoportot szerette volna elsősorban támogatni.
 A program első fázisa 2010 év végén zárult, amikor 36 fogvatartott közel 70 hangüzenetet küldhetett ki a hozzátartozói részére. Köszönhetően a programot szakmailag koordináló és lebonyolító Luzsi Margónak 2011. év elején az „Esti mese” program folytatódhatott. Az új cél, a társadalmi jóvátétel érvénysülése volt azzal, hogy a kezdeményezéshez ezúttal is önként csatlakozó fogvatartottak havi rendszerességgel terápiás foglalkozást tarthattak az Egri Fogyatékos Gyermekotthonban élő gyermekek részére. A kezdeményezés ezzel magasabb szintre lépett, hiszen a családi kapcsolatok erősítésen túl, a rászorultaknak nyújtott segítség, valamint a társadalmi jóvátétel is megjelent a célkitűzések között.
 Az „Esti mese” program azóta is töretlenül folyik a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, 2012-ben újra megkezdtük a fogvatartottak felkészítését a karácsonyi mese CD-k összeállításához, amelyre ezúttal 26 fő elítélt nő jelentkezett. 

Paloznaki meseterápiás központ:

A kezdeményezés továbbfejlesztéséhez új perspektívát jelentett az a lehetőség, amelyet Dr. Boldizsár Ildikó ajánlott fel az intézet részére.
 A felajánlás keretében 18 fő (5 elítélt nő és 13 gyermek) kapott lehetőséget arra, hogy részt vehessenek a paloznaki Meseterápiás Központban 2012. augusztus 13-22. között egy intenzív 10 napos meseterápiás foglalkozáson.
 Az előzetes egyeztetések szerint a programba önként jelentkező, jogerős ítélettel rendelkező női fogvatartottak kapcsolódhattak be, akik vállalták, hogy a programban büntetés-félbeszakítás keretében vesznek részt. A büntetés-félbeszakítás alkalmazása azért kiemelt jelentőségű, mert előzetesen feltételezi a szülő elhivatottságát, illetve azt az üzenetet közvetíti, hogy nem jutalmat kap, hanem neki is aktív szerepe van, tőle is áldozatot vár el a program.
 Az önkéntesek 2012. év folyamán folyamatos felkészítésen vettek részt a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A felkészítést Luzsi Margó és Boldizsár Ildikó hajtották végre. A program ezen szakasza hasonlóan működik, mint a korábbi „Esti mese” program, azaz az intézet fogvatartotti kultúrtermében történik csoportos foglalkozás keretében.
 A Heves Megyei Bv. Intézet felvette a kapcsolatot az illetékes gyámügyi hatóságokkal annak érdekében, hogy a gyermekek részvétele minden tekintetben törvényes és jogszerű legyen.
 Az önkéntesen jelentkező és felkészített fogvatartottak a büntetés-végrehajtási szervezet személyszállító buszával 2012. augusztus 13-án utaztak le Paloznakra 3 fő büntetés-végrehajtási dolgozó kíséretében.
A programban résztvevő bv-s dolgozók kizárólag kisegítő, támogató szerepet töltöttek be egyenruha és kényszerítő eszközök nélkül. A résztvevő büntetés-végrehajtási dolgozók ellátása (szállás+étkezés) a tréning helyszínén ingyenesen került biztosításra. Részvételük vezényléssel történt, a programban való részvételért többletjavadalmazásban nem részesültek.
Az elítélt nők 2012. augusztus 13-i utazását követően a gyermekek másnap, 2012. augusztus 14-én utaztak le Paloznakra, szintén a büntetés-végrehajtási szervezet személyszállító buszával. Az érkezések egy napos eltolása lehetőséget biztosított a résztvevők tökéletes felkészülésére, felkészítésére.
 A Meseterápiás Központban lebonyolításra került szakmai program megszervezését és megvalósítását a Központ munkatársai biztosították, akik az előkészítés során a szükséges mértékig megismerhették a fogvatartottak előéletét, személyes adatait.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció