EKOP-1.1.6-09-2009-0001. Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban

A projekt célja, hogy a büntetés-végrehajtás korszerű rendszertechnológiai megoldással váltsa ki a jelenleg magas működési kockázattal és indokolatlanul magas üzemeltetési-fenntartási költséggel működő elavult alkalmazásrendszereit, illetve az intézetek/intézmények az informatikai rendszerek tekintetében csak mennyiségben különbözzenek egymástól, minőségi, funkcionális teljesítménybeli eltérés ne legyen. További cél, hogy a büntetés-végrehajtással együttműködő közigazgatási szervek, nyomozó hatóságok és bírói szervek közvetlen, on-line módon legyenek képesek a törvényi felhatalmazásuknak megfelelő adatokat lekérdezni, ügymenetükben felhasználni.

Operatív Program: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
A projekt teljes költségvetése: 1.232.500.000,- Forint
Irányító hatóság:
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság
Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Projektgazda: Belügyminisztérium


A projekt bemutatása

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009-2010. évi akciótervében nevesített, a „Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban szervezetfejlesztési program” részeként megvalósuló informatikai rendszerfejlesztés lehetőséget biztosít a büntetés-végrehajtás szervezetének az informatikai rendszer korszerűsítésére, a törvényben meghatározott szolgálati feladatok maradéktalan és hatékony ellátását biztosító célalkalmazások fejlesztésére.

Az informatikai rendszer megújítására vonatkozó pályázatot – az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal közös konzorciumi partnerségben – 2009. augusztus 17-én benyújtottuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (továbbiakban: NFÜ).

A pályázati eljárás során az NFÜ ún. közreműködő szervezetet vesz igénybe, amely az EKOP esetében a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (továbbiakban: VÁTI). A konzorcium a tisztázó kérdésekre rövid határidőkkel válaszolt, de a forrás megítélésére vonatkozó döntés ennek ellenére is 2010. február 22-én született meg.

Az NFÜ a támogatási forrást 1.232.500.000,- Forint értékben ítélte meg a pályázati célok megvalósításához. A számunkra kedvező döntést követően a VÁTI és a konzorcium támogatási szerződéses eljárása indult el, amely 2010. április 30-án az EKOP-1.1.6-2009-0001. támogatási szerződés megkötésével zárult.

A fejlesztés során meghatározó szerepet tölt be a fogvatartotti rendszer – FŐNIX - korszerűsítése, új rendszertechnológiai alapokra helyezése, funkcionális bővítése, illetve a társszervekkel, együttműködőkkel való on-line adatszolgáltatási képesség kialakítása. A célalkalmazás fejlesztés a több életcikluson túl amortizálódott eszközparkon, alacsony hatásfokkal működő helyi hálózati környezetben nem valósítható meg eredményesen, így a fogvatartotti rendszer megújítása az informatikai környezet gyökeres megváltoztatását is feltételezi.


Az EKOP-1.1.6 projekt a következő fejlesztések megvalósítására irányul:


Alkalmazásfejlesztés


Lokális hálózatok (LAN) konszolidációja

A felhasználói igények kiszolgálhatóságának alappillére a lokális hálózatok korszerűsége. Ez a hálózati rendszer valósítja meg egy telephelyen belül a felhasználók közötti kommunikációt, a központi erőforrások elérhetőségét. A ma elérhető legmodernebb technológia bevezetését célozzuk meg, ugyanakkor a források optimális felhasználhatósága mellett minimális célként az UTP Cat5e 100 Mbit/sec strukturált kábelezést alakítjuk ki valamennyi intézetünkben. A fejlesztés során prioritást élvez a gerinchálózatok kialakítása. Összességében országos szinten 5000 hálózati végpont kiépítése, az aktív hálózati elemek cseréje, illetve központi rendezők kialakítása a cél.


Központi és intézeti szerver és munkaállomás konszolidáció

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció