Emberközpontú büntetés-végrehajtás

Publikálva: 2017. november 17.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, november 16-án „Emberközpontú tudomány” címmel tartották meg a Magyar Tudományos Akadémián azt a konferenciát, melyet a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága, a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa, a Magyar Börtönügyi Társaság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály szervezett.

Fotó: BvOP Kommunikációs FőosztályA rendezvény levezető elnöke prof. dr. Vókó György, a Magyar Tudományos Akadémia Bv. Albizottságának elnöke és az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a tavalyi rendezvényt követően ismét az Akadémia falai között ülésezhetnek. Megnyitójában az emberközpontú igazságszolgáltatásnak való megfelelést és az elmélet és a gyakorlat közötti szoros együttműködés kimunkálását nevezte a legfontosabb feladatnak.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főosztály

Dr. Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese egy Nelson Mandela idézettel kezdte előadását, majd ismertette a közelmúltban hazánkat ért nemzetközi hatásokat és következményeket, különös tekintettel a túltelítettség problémájára. Elismeréssel szólt ezzel kapcsolatban a férőhelybővítési programról, a reintegrációs őrizet jogintézményéről, a büntetés-végrehajtás telítettség kiegyenlítő kezdeményezéséről. A törvényes bánásmódot a jogállami végrehajtás alfája és ómegájának nevezte, majd hangsúlyozta, hogy a büntetés-végrehajtás megfelel a jogszabályokban előírtaknak és a nemzetközi jogi normáknak egyaránt, hiszen munkáját a szakszerűség és jogszerűség jellemzi.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főosztály

Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese kiemelte, hogy a közvélemény figyelme egyre inkább a fejlődő és megújuló börtönökre és az őket működtetőkre irányul, amely nagy lehetőség a szervezet számára. Nagy lehetőség, amely segítségével a büntetés-végrehajtásnak lehetősége van bemutatni sokszínűségét és jelentős szakmai sikereit: a börtönökben zajló oktatást és képzést, a kötelező munkavégzés pozitív hatásait, a reintegrációért tett erőfeszítéseket. Kiemelte, hogy a szervezet jó irányba halad ezen a téren.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főosztály
Kovács Mihály bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője adatokkal is szemléltette a korábban elhangzottakat: az oktatás és a munkáltatás legfontosabb számainak ismertetése mellett, a közelmúlthoz képest történt változásokat és azok szükségességét is bemutatta. Szót ejtett többek között a büntetés-végrehajtás céljait támogató EFOP programról, a bv. pártfogó felügyelők reintegrációban betöltött szerepéről, vagy a speciális fogvatartotti csoportok kezelésének sajátosságairól.

Fotó: BvOP Kommunikációs FőosztálySomogyvári Mihály bv. alezredes, a BvOP Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet vezetője a Prediktív mérőeszköz bevezetésének tapasztalataiba avatta be a hallgatóságot. A kockázatkezeléssel kapcsolatos nemzetközi kitekintést követően ismertette a hazai fejlesztésű szoftveres rendszert és az eddigi eredményeiket.

Fotó: BvOP Kommunikációs FőosztályA konferenciát Dr. Barabás Andrea Tünde, a Nemzeti közszolgálati Egyetem tanszékvezetőjének előadása zárta, melynek témája a büntetés végrehajtás során alkalmazott resztoratív módszerek alkalmazása volt.

Fotó: BvOP Kommunikációs Főosztály

Fotó: BvOP Kommunikációs Főosztály

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció