Az intézet története

Az 1878. évi V. törvény, a Csemegi Kódex a klasszikus büntetőjogi irányzat tanait juttatta érvényre, azaz a fő büntetési nemmé a szabadságvesztés büntetés vált. Ezért a XIX. század végén a szabadságvesztés büntetések végrehajtása érdekében, Magyarország területén jelentős börtönépítészeti program vette kezdetét. E program keretében épült önálló intézetként a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet mai I. illetve II. számú objektuma.

Magyarország legnagyobb megyei jellegű intézete három, egymástól földrajzilag különálló objektumból áll. 

 

I. objektum (V. kerület, Nagy Ignác u. 5-11.)

A Fővárosi Bv. Intézet I. objektuma a 19. század végén épült, akkori nevén a Törvénykezési Palota épületegyüttesének részeként, a belváros szívében helyezkedik el. A Törvénykezési Palota felépítését az 1800-as évek végén a Budapesti Királyi Törvényszéknek, a város különböző részeiben lévő addigi elhelyezése, valamint a város növekvő forgalma tette szükségessé. Pauler Tivadar egykori igazságügyi miniszter, majd utódja Fabiny Teofil jelölte ki az Alkotmány, a Koháry, a Markó és a Sólyom utcák által határolt területet a Törvényszéki Palota megépítésére. A barokk stílusú épület Hauszmann Alajos tervei alapján, Puchner József építész irányításával épült, amely magában foglalta a polgári és a büntető osztályt, a budapesti királyi ügyészség vizsgálat alatt lévő foglyok számára szolgáló fogházat, a budapesti királyi kereskedelmi és váltó-törvényszéket, az V. kerületi járásbíróságot és a budapesti királyi büntető bíróságot. A fogház kialakítása puritán volt, bejáratát a Markó utca felöli oldalon jelölték ki.
A T-alaprajzú épületet úgy alakították ki, hogy három végpontján elhelyezett lépcsők szoros összeköttetésben álljanak a főépülettel, amelytől szükség esetén vasajtókkal választhatták le. Az ötemeletes objektum zárkaajtói az emeleteken átívelő, üvegfedésű udvarra nyíltak, átláthatóak, biztonsági okból vashálóval felszereltek. Az épületben egy-, három-, négy- és hatfős zárkákat alakítottak ki, valamint négy sétaudvart a fogvatartottak szabadlevegőn tartózkodására. Az intézet Budapesti Törvényszéki Fogház néven 1892. augusztus 1-jén kezdte meg működését.

Fotó: Fővárosi Bv. Intézet

A főépület jelenleg magában foglalja a Fővárosi Törvényszéket, a Munkaügyi Bíróságot, a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészséget, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészséget, a Katonai Fellebbviteli Ügyészséget, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészséget, valamint a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetet, a „börtönt”.

 

II. objektum (II. kerület, Gyorskocsi u. 25.)

Az épületet Jablonszky Ferenc tervezte, az igazságügyi kormányzat által 1909-ben kiadott pályázat alapján. Az építkezés 1913-ban kezdődött, és közel 10 évig tartott. Önálló intézetként Budapesti Körzeti Börtön elnevezéssel működött 1974-ig, amikor is a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet részévé vált, annak II. számú objektumaként. Az épületegyüttes jelenleg a XI–XXII. kerületi Ügyészséget, a Budai Központi Kerületi Bíróságot, továbbá a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsát, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetet és a II. objektumot foglalja magában.

Fotó: Fővárosi Bv. Intézet

A Büntetés-végrehajtási Szervezet költséghatékony működését elősegítő feladatok végrehajtásának keretében 2009. június 30-ától a Fővárosi Bv. Intézet Gyorskocsi utcai objektumát ideiglenesen kiürítették. A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelése iránti vizsgálat (2010) alapján, a fogvatartotti férőhelyek bővítése céljából azonban szükségessé vált az objektum ismételt rendszerbe állítása 2011-ben. Akkor a legalapvetőbb felújítások megtörténtek, amelynek összköltsége: 100 570 eFt volt.

A tavalyi év végén egy 192 mFt-os beruházással további 100 férőhely kialakításával másfélszeresére nőtt az objektum befogadóképessége. A korábban a BRFK által használt két emeleten tíz-tíz zárkát, továbbá egy-egy nevelői irodát és közösségi szobákat, valamint egy-egy szolgálati helyiséget alakítottak ki.

 

III. objektum (X. kerület, Maglódi u. 24.)

A III. objektum az első magasépítésű börtön Magyarországon. Eredendően nem börtönnek épült; 1996 óta van a büntetés-végrehajtás kezelésében. Az átalakításokat követően, 2000. szeptember 08-án adták át rendeltetésének.

Fotó: Apró Andrea

A fogvatartottak elhelyezésére két, egyenként 11 szintes börtönépület szolgál, amelynek tetőterében egy-egy sétaudvart alakítottak ki. A három objektum közül a Maglódi úti objektum a legnagyobb befogadó képességű és a legkorszerűbb. Az objektum érdekessége, hogy a korábbi börtönépítészeti hagyományokkal ellentétben a zárkaajtók kifelé nyílnak.


 

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció