Az intézet története

1881-ben a budapesti királyi főügyész átiratában, a győri királyi ügyészségi börtön és esetleg egy új törvénykezési épület megépítésére bizottságot küld ki. A bizottság megállapítja, hogy az akkori városháza, a jelenlegi megyei levéltár épületében lévő tömlöcök állapota a kor követelményeinek nem felel meg...
Győr Szabad Királyi Város közgyűlése 1884. január 22-én határozatot hozott a város szélén megépítendő törvényszéki palotáról és fogházról. A közgyűlés indoklása szerint, azért volt szükség új börtön építésére „mivel a város törvényszéki fogháza olyan állapotban van, hogy ott már törvényesség nem biztosítható”.

Wagner Gyula  Forrás: Összefogás a Börtönügyért Egyesület (ÖBE)Az épület tervezése során Wagner Gyulának (1851-1937), a neves műépítésznek terveit vették alapul.  A kivitelezésért a Schlichter és társa győri építőcég volt a felelős. Az épület a kor követelményeinek megfelelő kétemeletes kivitelezésben épült, amit a város polgárai túl elegánsnak tartottak. 1886. június 22-én kísérték át az első fogva tartott csoportot a Jókai utca és Révai utca sarkán épült új fogházba. Így kezdődött az intézet története.

A győri fogház épületnek a felnőttekétől teljesen elkülöníthető nyugati szárnyát alakították ki a fiatalkorúak részére 1910. január 1-től. 

A rabok munkáltatási lehetősége kezdetben a kosárfonás, szőnyegszövés és kefegyártás volt. A börtönhöz tartozott a „Rabkert” – győri külterület – ahonnan a vessző alapanyag származott. E terület kertészkedésre is alkalmas volt 1962-ig.

Arató elítéltek a Rabkertben Forrás: Gy-M-S Megyei Bv. Intézet

Az 56-os események következtében az intézetben raboskodott Földes Gábor színész-rendező és Tihanyi Árpád középiskolai tanár, mártír forradalmárok.
A hetvenes években a Börzsöny Vegyesipari Vállalat üzemegységeként labdavarrással foglalkoztak az elítéltek. 1990-ig tartott a férfi szabálysértők foglalkoztatása a Richards Finomposztógyárban, míg a nőké a Győri Lenszövőgyárban. A 90-es évektől a fogva tartottakat a Labdaüzemben és a Mezőgépnél foglalkoztatták, majd a munkáltatás különböző partnerekkel valósult meg az intézetben és az intézeten kívül.

A fogvatartottak lelki gondozása 1993-ban kezdődött újra a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség tagjainak bejárásával, mely napjainkban már 7 egyházat, felekezetet jelent.

2009-ben elkezdődött a „Megbántam, jóvátenném” elnevezésű resztoratív programsorozat. A fogva tartottak a program keretében több óvodát és iskolát újítottak fel az elmúlt években.

Az intézet személyi állományának kezdeményezésére alakult meg a RAAB Sport és Kulturális Egyesület, mely a dolgozók szabadidős, sport és kulturális életét szervezi és támogatja 1998 óta.

A nemzetközi kapcsolatok kialakítása céljából a csehországi Breclavi Büntetés-végrehajtási Intézettel kötött az intézet együttműködési megállapodást 2010-ben.

Az intézet 125. évfordulója alkalmából ünnepélyes keretek között Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés csapatzászlót, Győr Megyei Jogú Város ezüst emlékérmet adományozott a szakmai munka elismeréséül. Az ünnep alkalmával került kiadásra az intézet 125 éves történetét feldolgozó nívós színvonalú Emlékkönyv.

 

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció