II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Márianosztrai Fegyház és Börtön költségvetési szerv, jogi személy.
Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatai:

• A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végrehajtja a szabadságvesztés büntetéseket, a büntetőeljárási kényszerintézkedéseket.
• Biztosítja a fogvatartottak jogainak gyakorlását, és megköveteli kötelezettségeik teljesítését.
•A fogvatartottak nevelésével kapcsolatosan elősegíti a fogvatartottak felelősségérzetének fejlesztését, lehetőséget biztosít megfelelő foglalkoztatásra, valamint támogatja a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartását.
•A fogva tartás rendjét és biztonságát a fogvatartottak őrzésével, felügyeletével biztosítja, továbbá ellátja a bv. szerv védelmét és a büntetés-végrehajtási feladatainak biztonságos végrehajtását.
•Vezeti az intézetbe befogadott fogvatartottak helyi nyilvántartását. A nyilvántartás adataiból csak az adatvédelmi szabályok betartása mellett végez adatszolgáltatást.
•Gondoskodik az intézetbe szállított fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról.
• Biztosítja a fogvatartottak egészségügyi ellátását.
•Végzi a foglalkozás-egészségügyi alapellátást.
•Megszervezi és ellátja a kábítószer-megelőzés intézeti programjait és tevékenységeit.
•A lehetőségekhez mérten megszervezi a fogvatartottak munkával való foglalkoztatását, az ezzel kapcsolatos képzést.
• Ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat.
•Önállóan végzi a személyi állomány létszám- és bérgazdálkodását, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
m) Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyi állomány rendszeres oktatását, anyagi-pénzügyi ellátását.
• Végzi az intézet munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodását.
• Végrehajtja a védelmi feladatokat, a védelmi képzést.
• Fegyelemsértés, illetve fegyelmi vétség elkövetése esetén a személyi állomány tagjával szemben fegyelmi eljárást folytat le.
•Gondoskodik a személyi állomány egészségügyi alapellátásáról.
• Elvégzi az intézet állományának pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatát, felügyeletét, ellenőrzését.
•Ellátja a környezetvédelmi, a tűzvédelmi és a munkavédelmi feladatokat.
• Gondoskodik a személyzeti, a szervezési és szociális feladatok végrehajtásáról.
• Az intézet területén működik a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott NOSTRA Kft. Az intézet szakterületei tevékenységük végzése során a gazdasági társasággal együttműködve látják el a büntetés-végrehajtási feladataikat.
•Az intézet eredményes tevékenysége érdekében együttműködik az ügyészségekkel, bíróságokkal, a rendőrséggel, a vám- és pénzügyőrséggel, a tűzoltósággal, a katasztrófavédelmi szervvel, az önkormányzati szervekkel, valamint a börtönügyet segítő szervezetekkel.
• Az Alkotmányban meghatározott minősített időszakban az intézet az ezekre vonatkozó külön jogszabályok szerint működik.
•Ellátja mindazon feladatokat, melyeket jogszabály, vagy a közjogi szervezetszabályozó eszközei, utasítás, parancs, szabályzat a bv. intézet részére meghatároz.

 

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció