Az intézet története

A városkép egyik meghatározó középülete a Kazinczy utcában álló büntetés-végrehajtási intézet, az egykori „Magyar Királyi Törvényszéki Palota”.
Megépítését a Zemplén Megyei Magyar Királyi Törvényhatóság többszöri előterjesztése alapján 1899-ben engedélyezte az akkori igazságügy miniszter rendelete. A munkálatok 1901-ban kezdődtek el – a tervezésre kiírt pályázat nyertese – Czígler Győző műegyetemi tanár tervei alapján. Durcsák Ede műépítész vezetésével, Incze Lajos és társa kivitelezésében.
A megjelenésében is tekintélyt parancsoló épület várfalak módjára emelt, 60 cm széles falai téglából épültek és 4-5 m mély 1 m széles alapon nyugszanak.

Kép: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön


A fogvatartottak elhelyezésére szolgáló körletépület a kor uralkodó börtönépítészeti felfogásának megfelelő un. „panoptikus” rendszerben épült, ami azt jelenti, hogy a zárkák egy, az épület belsejében körbe futó függő folyosóra nyílnak, amely megvilágítását oldalról a körlet két végében lévő ablakrendszer és felülről üvegtető biztosítja.
Az építkezést 1906-ban fejezték be. A „Törvényház” – a börtön funkción túl – akkor még helyet adott a megyei és helyi bíróság tárgyalótermeinek és irodáinak, az ügyészségnek és a földhivatalnak.
Az intézet 1943-ig megyei fegyházként, azt követően országos börtönként működött.


Az épületben kezdetektől fogva léteztek műhelyek és üzemegységek, amelyek a fogvatartottak munkáltatására voltak hivatottak. A „rabmunkaerőt” nagy számban foglalkoztatták a környező kőbányákban illetve nagyobbrészt szőlőmunkákra .

Az intézet az 1944. március 22-i antifasiszta börtönlázadás kapcsán szerzett országos – sőt európai – hírnevet. A kitörés és a mártírok emlékét emléktáblák őrzik az épület falain.
A II. világháborút követően 1952-től a fiatalkorú elítélteket helyezték el az intézetben, majd 1956-57 után politikai foglyok is kerültek ide.
Az épület az ’50-es években egy rövid ideig üresen állt, illetve a határőrség kezelésébe került.

Kép: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Az épületegyüttes az elmúlt évtizedekben átfogó felújításon és fejlesztésen ment keresztül.
Az országban elsőként – 1995-ben – itt alakítottak ki a fokozott őrzést vagy védelmet kívánó elítéltek különleges biztonságú körletrészét.
A 2000. év folyamán az intézet – egy korábbi épület visszacsatolásával – újabb egységgel bővült, ezáltal, valamint a korábbi évek fejlesztő és rehabilitációs munkálatainak köszönhetően a fogvatartás körülményei számottevően javultak.

2007-ben megnyílhatottt intézetünk falai között a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye, mely a büntetés-végrehajtás történeti áttekintésén túl bemutatja e különös szakmai mindennapjait is.

Kép: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Az intézet 2010. évben, a Környezet és Energia Operatív Program keretében közel 425.000.000,- forint támogatást nyert el, melynek köszönhetően az épületek nyílászáróinak cseréje, utólagos hőszigetelése, napelemes és napkollektoros rendszer kiépítése, valamint gépcserék kerültek megvalósításra.

Fotó: Bodnár István

Intézetünkre mindig jellemző volt a magas fogvatartotti munkáltatási arány,  így a fogvatartotti munkahelyek és az ehhez szükséges gyakorlati képzéseket megvalósító tantermek kialakítására folyamatosan sor került az utóbbi pár évben.  A fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott állami tulajdonú gazdasági társaságok közül az Adorján-Tex könnyűipari profilú vállalat egyik fióktelepe is intézetünkben működik.

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete 2014. évben a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön dolgozói részére a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységük elismeréséül Közszolgálati Díjat adományozott.

Kép: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció