Az intézet története

I. A várbörtön

Veszprém város börtönének gyökerei az 1600-as évekre nyúlnak vissza.

Köztudottan a legtöbb várban, erődítményben létezett olyan helyiség, amelyben a valamilyen szokást, parancsot vagy törvényt súlyosan megszegőket az ítéletig és azt követően őrizték. Ezt a helyiséget a középkor elején tömlöcnek nevezték.
Veszprém vonatkozásában a legkorábbi írásos emlék, amely rendelkezésünkre áll, egy 1627-ből származó névjegyzék, melyen egy „tömlöctartó” megnevezés utal a tömlöc létére a veszprémi várban.

Az 1810-es földrengés Veszprémben, különösen a vár épületeiben komoly károkat okozott, szükségessé vált azok mielőbbi átépítése. A megyeháza - és vele a börtön - megépítésére a megye közgyűlése 1846-ban hozott határozatot. Az építkezés Milpauer József vezetésével, Szász Ferenc tervei alapján 1847-től 1858-ig tartott.
A teljes törvényszéki épület a mai Vár utca 19. szám alatt 1906-ban készült el, mely otthont adott az egykori Megyei Bíróságnak – ma Törvényszék -  és 2003. május 24-ig a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnek is.

Az épület megépítése óta kisebb átalakítások kivételével nem történt szerkezeti változtatás, 2003-ig az ország egyetlen funkcionáló várbörtöne volt.

II. Az új büntetés-végrehajtási intézet építése

1997. őszén az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosi Hivatala vizsgálatot tartott a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, melynek során megállapítást nyert, hogy az épület fogvatartottak elhelyezésére alkalmatlan, ezért új börtönt kell építeni. Ennek megvalósulása érdekében született 1998. márciusában a 2072/1998. számú kormányhatározat, mely szerint:

"A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben (Veszprém) a büntetés-végrehajtási céloknak nem megfelelő - a jelenleg 55 fő elhelyezésére és befogadására épült - börtön nem bővíthető, azt meg kell szüntetni. Helyette új, 200 fő befogadását biztosító intézetet kell létesíteni."

Hosszú egyeztetési-előkészítési fázis előzte meg az új intézet építését. Több lehetőség közül a Külső-Kádártai úton lévő, volt honvédségi terület lett a helyszín, a terveket a KELETTERV Kft. (Debrecen) készítette, a kivitelezést a ZÁÉV Rt. (Zalaegerszeg) nyerte el.

Az építés – zöldmezős beruházásként - 2002. január 7-én indult meg, a börtön hivatalos átadására 2003. június 26-án került sor.
A régi intézetből 2003. május 24-én, szombaton egy délelőtt leforgása alatt történt meg a fogvatartottak és a személyzet áttelepítése az új objektumba, ezzel a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet életében új korszak kezdődött: az ország addigi legzsúfoltabb, leglepusztultabb börtöne helyett a legújabb, legmodernebb, legmagasabb felszereltségű bv. intézet lett.

A „zöldmezős” beruházás 2,5 milliárd forintból készült el, 4,5 hektárnyi területen. Maga az épület 13 ezer négyzetméter. (Összehasonlításként: a várbörtön 2100 négyzetméter volt.)

A 88 db négy- és kétszemélyes zárka, összesen 198 fő fogvatartott egészséges, kulturált, európai normáknak is megfelelő elhelyezését szolgálja.

 

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció