XXI. Szent Adorján-nap

Publikálva: 2016. szeptember 9.

A magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet szeptember 9-én tartotta a XXI. Szent Adorján-napi ünnepi állománygyűlését a Belügyminisztérium Színháztermében. A miniszteri és országos parancsnoki elismerések átadása mellett dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, mint a rendezvény elöljárója átadta a belügyminiszter által adományozott csapatzászlót az idén 120 éves Budapesti Fegyház és Börtön személyi állománya részére.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Az ünnepély a büntetés-végrehajtás testületi zászlajának fogadásával, majd Pintér Sándor belügyminiszter ünnepi parancsának felolvasásával vette kezdetét. Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész, a József Attila Színház igazgatója Szép Ernő Imádság című versével köszöntötte az egybegyűlteket.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A színvonalas zenei élményről a Készenléti Rendőrség Zenekara gondoskodott. Ezt követően a miniszteri és az országos parancsnoki elismerések, valamint a csapatzászló átadása következett.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: Tóth Viktor - Fővárosi Bv. Intézet

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Pintér Sándor előterjesztésére Áder János köztársasági elnök kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül szeptember 8-ai hatállyal büntetés-végrehajtási dandártábornokká nevezte ki KOPCSIK KÁROLY bv. ezredest, a Váci Fegyház és Börtön parancsnokát.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából, több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége és büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül „SZENT ADORJÁN ÉRDEMJEL” kitüntető címet adományozott DR. ESTÓK JÓZSEF nyugállományú dandártábornoknak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön volt parancsnokának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

továbbá huzamosabb időszakon át végzett kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül HERBSZT KRISZTINA bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TARJÁNYI ÁRPÁD ISTVÁN bv. alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KRISKA JÓZSEF nyugállományú bv. alezredesnek, az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. gazdasági vezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

FARSANG IMRÉNEK, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. raktárosának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "ARANY" fokozatát adományozta SZÁNTÓ JÓZSEF ISTVÁNNAK, a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kiemelkedő szakmai munkája és példamutató vezetői tevékenysége elismeréséül soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási ezredessé CSÁSZÁR LÁSZLÓ bv. alezredest, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

GOMBOS RÓBERT bv. alezredest, a Budapesti Fegyház és Börtön gazdasági vezetőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

PLESZNÉ ANTAL ÁGNES bv. alezredest, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÖRÖK JÁNOS bv. alezredest, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott FAZEKAS SZILVIA bv. alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

NÉDERNÉ PATUS MÓNIKA címzetes bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

PÉTER ILDIKÓ címzetes bv. alezredesnek, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SZTODOLA TIBOR címzetes bv. alezredesnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés- végrehajtási Tanszék gyakorlati oktatójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

valamint HOLLÓSI KRISZTIÁN bv. századosnak, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET adományozott MÉSZÁROS-NAGY NOÉMI bv. ezredesnek, a Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. gazdasági vezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

GÁSPÁR GÉZA BÉLA bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki és Ellátási Főosztály osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

FALCSIKNÉ TURCSÁNYI TÜNDE címzetes bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátási Főosztály kiemelt főreferensének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

VÉSZICS LÁSZLÓNÉ címzetes bv. alezredesnek, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

NAGY LAJOS címzetes bv. őrnagynak, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KERCHNERNÉ DR. FELSŐ ZSUZSANNA címzetes bv. őrnagynak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön jogtanácsosának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KORL MIHÁLY nyugállományú bv. őrnagynak, a Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató-helyettesének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

MADARÁSZ ZSOLT JÓZSEF címzetes bv. törzszászlósnak, a Budapesti Fegyház és Börtön kutyatelep-vezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ARANYLÁNC ARANYMEDÁLLAL emléktárgyat adományozott SZALAI TÍMEA bv. ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Kommunikációs Főosztálya főosztályvezetőjének.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

FESTMÉNY emléktárgyat adományozott HAFENSCHER CSABA ZOLTÁN bv. ezredesnek, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTHNÉ SZABÓ ZSUZSANNA bv. alezredesnek, az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgató-helyettesének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

valamint KOCSIS ZSOLT bv. századosnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja kiemelt főtanárának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ZSOLNAY KÉSZLET emléktárgyat adományozott PÁL ILDIKÓ bv. alezredesnek, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

HERENDI VÁZA emléktárgyat adományozott DOBÁKNÉ BALÁZS DÓRA címzetes bv. századosnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjének.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SEIKO ÓRA emléktárgyat adományozott FARKAS GYÖRGYNEK, a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SIPOS JÁNOS bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat főosztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SAJÓ ZOLTÁN címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön körlet-főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTH ÁGNES címzetes bv. főtörzszászlósnak, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főápolójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTH ISTVÁN közalkalmazottnak, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet raktárosának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

60. születésnapja alkalmából HERENDI SZALAGFOGÓS CUKORTARTÓ emléktárgyat adományozott SZITÁS CATHERINA CARMEN közalkalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház szakasszisztensének.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "EZÜST" fokozatát adományozta MOLNÁRNÉ AMBRUS BEÁTA címzetes bv. őrnagynak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

UJVÁRI LÁSZLÓ címzetes bv. őrnagynak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BENKŐ-HADARÓ TAMÁS címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt művezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

MARCSA FERENC címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház biztonsági főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ZÓLYOMI OTTÓ bv. törzszászlósnak, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjének, 

Fotó: BvOP - Apró Andrea

a büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül LENCSÉS ZSOLT festőművésznek, az ARTTÉKA, Művészet Határok Nélkül Egyesület elnökének.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "BRONZ" fokozatát adományozta VARGA MIKLÓS PÉTER bv. alezredesnek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

DÉR ORSOLYA ÁGNES bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferensének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KLEINNÉ GALAMBOS ILONA címzetes bv. őrnagynak, a Budapesti Fegyház és Börtön vezető reintegrációs tisztjének, aki külföldi tartózkodása okán az elismerést majd egy későbbi időpontban veszi majd át,

MAJOROS MELINDA RÓZSA bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály megbízott kiemelt főreferensének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

MOLNÁR TAMÁS bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat kiemelt főreferensének,

SZILI CSILLA bv. őrnagynak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTH GABRIELLA bv. őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály kiemelt főreferensének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

FAZEKAS ATTILA bv. századosnak, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet csoportvezetőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

HARANGOZÓ JÓZSEF bv. századosnak, a Kalocsai Fegyház és Börtön biztonsági tisztjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

GÁLOSI JÓZSEF bv. századosnak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KÁLDI RÓBERT bv. századosnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető-helyettesének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

FEHÉR LÁSZLÓ címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, aki külföldi tartózkodása okán az elismerést majd egy későbbi időpontban veszi át,

KERTES ATTILA címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

LÉVAI JÁNOS címzetes bv. főtörzszászlósnak, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási segédelőadójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BÁNYAI CSABA bv. törzszászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

LACZKÓ ISTVÁN BÉLA bv. törzszászlósnak, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

RAAB LAJOS bv. törzszászlósnak, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTH BALÁZS címzetes bv. törzszászlósnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön foglalkoztatási segédelőadójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TERBÓCS RÓBERT címzetes bv. törzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet foglalkoztatási segédelőadójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TÓTH ZSOLT JÁNOS címzetes bv. zászlósnak, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szakápolójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KOVÁCS GÁBOR címzetes főtörzsőrmesternek, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet raktárosának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

VARGA ZOLTÁN LAJOS címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Szegedi Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

valamint JUHÁSZNÉ JUHÁSZ EMESE közalkalmazottnak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön előadójának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

továbbá a büntetés-végrehajtási szervezettel történő több évtizedes hatékony és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül JUHÁSZNÉ KINCSES MÁRIA HELÉNNEK, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet nyugalmazott igazgatójának,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

és ÉLES GYÖRGYNEK, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön tolmácsának.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban részesíti RUTTERSCHMID BEÁTA címzetes bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Műszaki és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BARANYI ZSOLT bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BENEDEK ANIKÓ bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

IVÁN ENDRE címzetes bv. őrnagyot, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

TAKÁCS ISTVÁN bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Informatikai Főosztály kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

PAPPNÉ BARANYI EDINA KATALIN bv. főhadnagyot, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ADORJÁNNÉ VARGA ERIKA kormánytisztviselőt, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet pártfogó felügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

HAJDÚ MIKLÓS közalkalmazottat, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön osztályvezető római katolikus lelkészét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KEREK-TAMÁS JULIANNA közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata főelőadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

PINTÉR TIBOR kormánytisztviselőt, a Szegedi Fegyház és Börtön pártfogó felügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

VÁRI KRISZTINA ÁGNES közalkalmazottat, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezető evangélikus lelkészét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

STUM KRISZTINA címzetes bv. alezredest, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátási Főosztály kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ERDEINÉ FARKAS MÓNIKA bv. őrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály kiemelt főreferensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SZLOBODA JÁNOS bv. századost, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

JAKSY GABRIELLA címzetes bv. törzszászlóst, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön segédelőadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

HORVÁTH PÉTER címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SZABÓNÉ TÖLGYESI KLÁRA címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BODROGI BARNABÁSNÉ közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Országos Parancsnok Általános Helyettese alárendeltségébe tartozó Titkársági Osztály előadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

DÁVID JÁNOST, az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. lovászatvezetőjét, aki külföldi tartózkodása okán az elismerést majd egy későbbi időpontban veszi át

KOROKNAI ANDRÁS közalkalmazottat, a Szegedi Fegyház és Börtön osztályvezető református lelkészét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

MOLNÁR PÉTERT, a Márianosztrai Fegyház és Börtön nyugállományú szakmunkását,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

ZSARKÓ LAJOST, a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. munkavállalóját.

Fotó: BvOP - Apró Andrea


Továbbá a büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül KELEMEN CSABA LÁSZLÓ rendőr alezredest, a Terrorelhárítási Központ Módszertani Igazgatóság Módszertani Főosztálya főosztályvezető-helyettesét, aki azonnali szolgálati feladat ellátása okán az elismerést egy későbbi időpontban veszi át,

BORBÉLY BÉLA TIBOR rendőr alezredest, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztálya kiemelt főreferensét.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban részesítette REITINGER PÉTER címzetes bv. főtörzszászlóst, a Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiemelt művezetőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BAJZÁT PÉTER bv. törzszászlóst, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

WEISZ ZOLTÁN bv. törzszászlóst, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KOCSIS FERENC címzetes bv. törzszászlóst, a Budapesti Fegyház és Börtön foglalkoztatási segédelőadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BALOGH GÁBOR címzetes bv. zászlóst, a Budapesti Fegyház és Börtön megbízott körlet-főfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

BENEDEK TAMÁS címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Váci Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

NYISZTOR LÁSZLÓNÉ címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) körletfelügyelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

VARGA ANDRÁS címzetes bv. törzsőrmestert, a Bv. Holding Kft. megbízott referensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

CSEPREGI ÉDUA közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat előadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

GULYÁS NORBERT közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja előadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

HADOBÁS RÓZA közalkalmazottat, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ügykezelőjét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

KERESZTHEGYI REZSŐNÉ közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály előadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

RAGÁNY ISTVÁNT, a Bv. Holding Kft. logisztikai referensét,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SKOTNYÁR JÁNOS közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja felszolgálóját,

 Fotó: BvOP - Apró Andrea

SOMOGYI ZSÓFIA BORBÁLA közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata főelőadóját,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

SZEIFERTNÉ SZABÓ JULIANNA közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat előadóját.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága idén első alkalommal hirdette meg a Büntetés-végrehajtás Országos fotópályázatát, ahol két kategóriában hirdettek nyertest. UHRIN ILONA pártfogó felügyelő Ölelés című fotója lett a pályázat nyertes képe,

Fotó: BvOP - Apró Andrea

míg MAGYAR ZOLTÁN bv. őrmester megbízott informatikai osztályvezető Éjjel-nappal börtön című fotójával a pályázat legjobb fotósa elismerő címet nyerte el.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

 

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A pályázatára benyújtott legjobb fotókból készült kiállítást az előtérben tekinthettek meg a résztvevők.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció