Az intézet története

A börtön épülete vármegyeházának épült 1730-1732. között, barokk stílusban, Franz Allio tervei alapján. A keleti oldalán látható eklektikus toldalék a XIX. század második felében, már mint bírósághoz készült. A vármegyeháza építési munkáit Faulent Mihály János vállalta, s a veszprémi püspök telkén megindult az építkezés.

Fotó: Zala Megyei Bv. Intézet
A házat a királyi rendeletnek megfelelően úgy alakították ki, hogy a megyegyűlések számára legyen közgyűlési terem, másrészt a megye levéltárát is el tudják helyezni, harmadrészt, a vármegyei rabokat börtönbe tudják zárni.
A vármegyeház – amelyet a korabeli városlakók továbbra is csak várként emlegettek, utalva az egykoron a helyén álló végvárra – hat évtizede állt itt, a század végére azonban szűkösnek bizonyult. A bővítést úgy oldották meg, hogy a magas fallal körülvett udvaron új épületeket emeltek, így a rabok már három egymástól elkülönített helyen voltak elhelyezve. Az „Öreg tömlöcben”, amely a fent említett pincében volt, a „Kis-, vagy Konyhatömlöcben”, valamint a „Belső, vagyis Ispitál” tömlöcben. 1796 nyarán a három helyen mintegy 100 rabot tartottak.
Az épület állandó lakója volt Nemzetes Koppány Ferenc és családja, aki a vármegye castellanusa (várnagy) szerepét töltötte be. Felügyelt a vármegye hajdúira, akiknek a feladata egyrészt a megyeházán megforduló urak szolgálata, másrészt a rabok őrzése volt. 

A vármegye közgyűlése 1871. november 6-án a megyeháza épületét és a hozzá tartozó régi börtönt ingyenesen az 1872-ben létrejövő törvényszék rendelkezésére bocsátotta. 1880-ban a régi börtön mellett a Kincstár újabb emeletes börtönépületet emeltetett, 1893-ban tovább bővítették a törvényszék, a járásbíróság, valamint az ügyészség elhelyezésére szolgáló épületet, majd 1904-ben újabb bővítési tervek születtek.
Az új fogház alapítási tervei 1906-ban készültek el, majd 1909-ben adták át az épületet. Az új fogházban a fogvatartás körülményei lényegesen megváltoztak, mivel korábban a bíróság épülete alatti pincebörtönökben volt a fogvatartottak elhelyezése.

A fogvatartottak a történelem során kosárfonással, üvegkötéssel, tollfosztással, térvilágító lámpa-készítéssel, drótkefe-kötéssel, diótöréssel, üdülőcsomag összeállítással, műemlék téglagyártással foglalkoztak.

Fotó: Zala Megyei Bv. IntézetAz épületet is többször átalakították, felújították 1913-ban, majd 1930-ban. Börtönkápolna épült az intézet udvarán, de miután funkciója megszűnt, a felújítás helyett lebontották 1973-ban.
1970-ben kialakításra került az elektromos zárrendszer, 1972-ben a börtönépület külső tatarozása, 1983-ban fűtéskorszerűsítés, - központi fűtésrendszer kiépítése- 1995-ben a Várkör úti homlokzatot, 2002-ben az egész épület tatarozását és színezését végezték el.
Az évek során belső korszerűsítési munkálatokat is végeztek, így megemlíthető a garázs-, raktárépítés, ajtócserék, őrhely felállítása.

A büntetés-végrehajtási intézet területe 4664 m2 alapterületű, klasszikus börtönépület. Az intézményt a külvilágtól 131 m hosszú bástyafal választja el. 

Fotó: Zala Megyei Bv. Intézet

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció