5 éves a központi ellátás

Publikálva: 2016. szeptember 26.

A központi ellátás ötödik évfordulója alkalmából konferenciát és kiállítást rendezett a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A Groupama Arénában szeptember 26-án rendezett szakmai napon a társszervek, az együttműködő partnerek és az érdeklődők a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságaival és a fogvatartotti munkáltatással ismerkedhettek meg közelebbről.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A konferencia első előadását Csóti András bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka tartotta, aki a központi ellátás kialakulásáról, szerepéről és eredményeiről számolt be. Az altábornagy felidézte: 2010-ben a büntetés-végrehajtás azzal szembesült, hogy a börtönökben elhelyezett fogvatartottak jelentős része még soha sem vett részt a munka világában, nem volt munkaviszonya. Egyértelmű azonban az, hogy nem lehet sikeresen felnőtt embereket visszailleszteni egy munkaalapú társadalomba úgy, ha a munka világával semmilyen kapcsolatuk sincs. A fogvatartottak társadalomba történő visszaillesztését, vagyis a reintegrációt a 2015-től hatályos új büntetés-végrehajtási kódex fő feladatként határozza meg a magyar büntetés-végrehajtási szervezet számára – emelte ki Csóti András.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben a foglalkoztatási mutató még csak 55-60 százalék körüli volt. Ezt a számot a múlt héten hazánkban rendezett Büntetés-végrehajtási Szervezetek Közép-európai Kerekasztalának tagjai még ma sem haladták meg, náluk jelenleg 35 és 62 százalék között mozog a foglalkoztatás. A jó hír viszont az, hogy Magyarországon tavaly már több mint nyolcezer elítélt végzett rendszeres munkát, így a hazai foglalkoztatási ráta 2015-ben már elérte a 87 százalékot is. Hangsúlyozta, hogy ez az eredmény – amely a gyakorlatban azt jelentette, hogy az elmúlt öt évben mintegy ezerötszázzal nőtt a gazdasági társaságoknál dolgozó fogvatartottak száma – nem jöhetett volna létre a központi ellátás nélkül.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Ezt követően Ótott Annamária bv. ezredes, a Központi Ellátási Főosztály vezetője számolt be a gazdasági társaságok helyzetéről, a központi ellátás során elért eredményekről.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Őt pedig Dr. Németh László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója követte, aki a büntetés-végrehajtással kötött szoros együttműködést taglalta. Dr. Maróth Gáspár, a HM EI Zrt. igazgatóságának elnöke a bv.-nél gyártott nem szőtt textília előnyeiről és annak kifogástalan minőségéről beszélt, míg Dr. Kiss Attila, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal általános főigazgató-helyettese a büntetés-végrehajtás migrációban betöltött szerepét értékelte. Főigazgató-helyettes úr beszédét Varga Zsolt bv. alezredes, a Bv. Holding Kft. ügyvezető-helyettese egészítette ki: bemutatta a migráció kapcsán a bv. vállalatcsoport által gyártott termékeket és nyújtott szolgáltatásokat.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Előadását egy ruházati bemutató követte, végül pedig Lajtár József bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese ismertette a jövőre vonatkozó elképzeléseket.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Lajtár József szerint teljesen alaptalan a fogvatartotti munkával készült termékek iránt érzett félelem. A komoly múlttal és jelentős eredményekkel rendelkező bv.-s társaságok sikere, a termékek minősége ugyanis egyértelműen azt bizonyítják, hogy a rabmunka által előállított termékek felveszik a versenyt a piacon elérhető árukkal. Ezt követően a fogvatartottak képzésének fontosságára hívta fel a figyelmet, ami nem pusztán a magas színvonalú termelés számára nélkülözhetetlen, hanem a sikeres reintegráció alapfeltétele is egyben.

Fotó: BvOP - Apró AndreaA cél, hogy piacképes szakmát tanuljanak és a gyakorlatot már a bv. intézetben megszerezzék az elítéltek. A korszerű távoktatás hasznosságának lehetőségére is felhívta a figyelmet, majd a további fejlesztések és fejlődések szükségességét hangsúlyozta: az új börtönök építése jelentős feladat, egyben nagy lehetőség is, hiszen minden új helyszínen ki kell alakítani a fogvatartotti munkáltatás régi, jól bevált, vagy új, és előre mutató irányait. Az eredményességhez pedig eztán is szükség lesz a megfelelő képzésekre, hiszen professzionális termékek előállításához professzionális szakemberekre van szükség – emelte ki.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Az előadások közötti szünetekben látványosan berendezett kiállításon, és interaktív színészi játék bevonásával mutatták be a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainak széles körű termékskáláját, de a BvOP 5 éves a központi ellátás című kiadványa is erre a szakmai napra jelent meg. A lap hasábjain bemutatkoznak a bv.-s gazdasági társaságok, megszólalnak az együttműködő szervek vezetői, és interjú olvasható Lajtár József bv. vezérőrnaggyal, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyettesével, valamint Ótott Annamária bv. ezredessel, a Központi Ellátási Főosztály vezetőjével is.

Fotó: BvOP - Apró Andrea

Fotó: BvOP - Apró Andrea

A Kormány 2010-ben kezdte meg a fogvatartotti foglalkoztatás helyzetének vizsgálatát. A vizsgálat megállapította, hogy 2010 előtt folyamatosan csökkent a dolgozó elítéltek száma, és ezzel párhuzamosan csökkent a tartási költségekhez való hozzájárulás összege is. A tendencia megfordítása érdekében új alapokra kellett helyezni a fogvatartottak kötelező foglalkoztatását, ezért a támogató jogi környezet kialakítása mellett a kormány új feladatot határozott meg a büntetés-végrehajtás számára, a Központi Ellátó Szerv (KESZ) létrehozását.

A kormányrendelet kötelezően előírta a Kedvezményezettek, azaz a központi államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, az egészségügy területén működő országos intézetek, szociális intézmények, valamint a Magyar Honvédség számára, hogy a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása során előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó igényeikkel a KESZ-hez forduljanak. A büntetés-végrehajtási szervezetnek pedig a rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettsége van a támasztott igényekkel szemben.

A központi ellátás rendszere a fogvatartotti foglalkoztatás növelését, a büntetés-végrehajtás teljes önellátásának megteremtését és fejlesztését, valamint a költségvetési források hatékonyabb felhasználását szolgálja. Az ellátást végző büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok a piaci viszonyokhoz alkalmazkodni tudó, dinamikusan fejlődő, eredményes cégekké váltak, ahol folyamatosan emelkedik a foglalkoztatott fogvatartottak száma. A társadalmi és kormányzati elvárásoknak megfelelően a cél a száz százalékos foglalkoztatás elérése, vagyis az, hogy minden elítélt értelmes és hasznos munkával járuljon hozzá saját tartási költségeinek finanszírozásához.

A központi ellátás keretében biztosított folyamatos megrendelések, valamint az új szerződéses partnerek számának növekedése kedvező hatást gyakorolt a gazdasági társaságok árbevételeire. A központi ellátásból befolyó bruttó nyereség 2015-ben meghaladta a 11 milliárd Ft-ot, ami az előző évhez képest több mint 40%-os növekedést jelent. A teljes cégcsoport összbevételének 57%-a származik a központi ellátásból, amelynek szinte teljes egészét bővítésekre, fejlesztésekre fordítják a cégek.

A Központi Ellátó Szerv segítségével az elmúlt öt évben mintegy egymillió kilogramm elektronikai hulladékot semmisítettek meg és hétmillió kilogramm papírhulladékot hasznosítottak újra. Munka- és egyenruházati termékből csaknem 1,2 milliót készítettek a rabok, továbbá mintegy 350 ezer pár lábbelit és 313 ezer pár munkavédelmi kesztyűt. Több mint 15,6 millió textilt mostak ki a fogvatartottak, emellett 354 millió A4-es lapnak megfelelő nyomdai papírt, 98 ezer irodabútort és 212 ezer bútorlapot is előállítottak.

A büntetés-végrehajtási szervezet a fogvatartotti foglalkoztatás 10%-os növelését tűzte ki stratégiai célul 2016-ra, amelyet a bv. intézeteken kívüli vállalkozókkal és cégekkel együttműködve, külső helyszíneken létrehozott új munkahelyek kialakításával, továbbá a már meglévő munkáltatás bővítésével, és a jelenlegi költségvetési munkáltatás növelésével kíván teljesíteni.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció