A fogvatartottak kérdezhettek

Publikálva: 2017. április 19.

Április hónapban mindkét objektumban megrendeztük az éves fórumot, ahol a fogvatartottak tájékoztatást kapnak a változásokról, illetve elmondhatják az esetleges problémáikat.

Április első felében mind a solti, mind az állampusztai objektum fogvatartottjai jelen voltak a fórumon, minden zárkából 2-3 fővel, összesen kb. 250-en. Az intézet parancsnoka és helyettesei vezették a fórumot, rajtuk kívül a bv. osztályvezetők, a reintegrációs tisztek, a nyilvántartási osztályvezető, az egészségügyi ápoló, a pszichológus és a pártfogó vettek részt a rendezvényen.
A fórum célja, hogy a fogvatartottak el tudják mondani az intézet vezetőinek a közösségben felmerült problémákat, valamint hogy az itt elhangzott információk eljussanak a többi fogvatartotthoz is.
A  parancsnok-helyettesek beszéltek az elmúlt időszak eseményeiről, programjairól. Elhangzottak általános jellegű tájékoztatások is, melyek az intézet mindennapi életének, rendjének működőképességéhez járulnak hozzá.

Forrás: Állampusztai OBVI

Elhangzott, hogy a napirendi pontok végrehajtása mindenki számára kötelező, akik vétenek ellene, fegyelmi vétséget követnek el. A fogvatartottaknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk öltözködési szabályok betartására is. Felhívták a dohányzó zárkákban elhelyezettek figyelmét arra, hogy a zárkaajtókat egész nap tartsák csukva, illetve gondoskodjanak a szellőztetésről. A nem dohányzó zárkákban dohányterméket tartani tilos.
Tiltott tárgyakat (gyógyszer, mobiltelefon) maguknál tartókkal szemben – mivel mindkettő az intézet biztonságára fokozott veszélyt jelent – szigorú fegyelmi fenyítést fog kiszabni az intézet.
Technikai eszközöket csak rendeltetésüknek megfelelően használják, azok nem ruházhatók át más személyre. Külön felhívták a figyelmet a mobiltelefonok rendeltetésszerű használatára. Zárka berendezési tárgyak rongálása vagy hiánya esetén kártérítési eljárást kezdeményez az intézet.

Beszámoltak az elmúlt időszak fegyelmi helyzetéről. 2016.11.09-től 115 fenyítés került kiszabásra. Az előző időszakhoz képest minimálisan csökkent a fegyelmi eljárások száma.
Tájékoztatást kaptak a fogvatartottak az objektumban folyó képzésekről, oktatásokról. 
Bővült a szabadlevegőn tartózkodás lehetősége. Munkanapokon 16:30-tól 17:30-ig van lehetőség, továbbá hétvégén már két óra szabadlevegőn tartózkodást biztosít az intézet.

Forrás: Állampusztai OBVI

Ezt követően a fogvatartottak tehették fel kérdéseiket; a legtöbb a kedvezményekkel, a telefonálással, és a munkahelyekkel volt kapcsolatos.

 

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció