Börtönkitörésre emlékeztünk

Publikálva: 2018. március 23.

Az intézet a város önkormányzatával együttműködve március 22-én három helyszínen tartott megemlékező ünnepséget, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben 1944. március 22-én kezdődött és április 6-án befejeződött, fegyveres, előre megszervezett szökéssorozat, valamint az azt követő megtorlás áldozatainak emlékére.

Részlet a Nácizmus Üldözötteinek képviseletében Schiffer János által mondott ünnepi beszédből:

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön"...Emlékezni gyűltünk ma össze, a 74 évvel ezelőtti véres megtorlás egykori áldozataira.

1944 márciusában a Sátoraljaújhelyi Törvényszéki Fogház életében a korábbi évtizedek viszonylagos nyugalmát megtörő esemény történt, amely történelmi-politikai jelentőségét tekintve messze túlnőtt egy vidéki intézetben bekövetkezett rendkívüli eseményen.

1941 októberében a politikai ügyek tárgyalására létrehozták a Magyar Honvéd Vezérkari Főnökség Bíróságát, melynek 1942 szeptemberétől büntető intézetévé jelölték ki a Sátoraljaújhelyi Törvényszéki Fogházat.

Az intézet parancsnokává a helyi törvényszéki fogház igazgatóját, Lindenberger Lajos tartalékos hadnagyot nevezték ki.

A közbűntényes fogvatartottakat az épület földszinti részében helyezték el, az emeleti szinteken pedig a politikai elítélteket, akik között volt kassai, pozsonyi, nagyváradi, kárpátaljai, szerb, antifasiszta ellenálló, továbbá itt helyezték el  Vácról a 24 fő politikai elítélt fiatalkorút, valamint 20-30 fő vallási okból elítéltet.Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

1943 nyarától benépesültek a fogházépület szintjei a Magyar Kommunista Párt, a Vörös Segély, a Deák-csoport tagjaival és egyéb politikai elítéltekkel, ide kerültek a jugoszláv ellenállók is mintegy 160 fővel. Az intézetben 1943 őszére 423 politikai elítéltet zsúfoltak össze.

A börtön foglyai nemre, politikai nézetkülönbségre való tekintet nélkül szervezett kollektívát alkottak, vezetőjük a délvidékről származó Dzsánics Milán volt. Az országos és háborús híreket a beszélők alkalmával a rokonság, a baráti látogatók hozták meg. Hírek érkeztek arról, hogy a szovjet Vörös Hadsereg már a közeli Kárpátokban harcol, közeleg a szabadulás ideje. A bent lévők hosszasan vitatták, hogy mit tegyenek: kitörjenek, vagy megvárják a felszabadulást. A zárkacsoportok többsége a megoldást a kitörésben látta, amelynek időpontját májusi, vagy júniusi időpontra tervezték.  Így lett a tervezett kitörés jelszava: „mire az erdők kizöldülnek”.

Aggasztó fordulatot hozott azonban az, hogy március 19-én megszállta Magyarországot a német hadsereg. Ez a hír a politikai elítéltek esetében egyenlő volt a halálos ítélettel, ugyanis Németországban ez idő tájt nem ismerték a politikai okból való fogvatartást. Az elítéltek mindezek hatására úgy döntöttek, hogy előbbre hozzák és március  22-re, a délutáni órákra időzítik a kitörést.

Az első lépés az őrök lefegyverzése volt, a fegyőröktől elvették a zárkák kulcsait, kiszabadították társaikat.

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és BörtönAnnak ellenére, hogy a börtön elfoglalása rövid időt vett igénybe, mégis hamar kitudódott, és az épületet fegyvertűz alá vette a német katonaság, illetve a hozzájuk társuló magyar katonai helyőrség és a csendőrség. A blokádon keresztül néhány elítéltnek mégis sikerült megszöknie a város és a hegyek irányába. A bent maradt foglyokat, sebesülteket a csendőrök letuszkolták zárkáikból az udvarra, ahol késő estig álltak a rájuk szegeződő golyószórók előtt. Lindenberger a fogházparancsnok megkísérelte a nagyobb tragédia elkerülését és kijelentette, hogy semmiféle megtorláshoz nem járul hozzá. Felettese megerősítette a parancsnok döntését.

Mi történt a menekülőkkel? – Bazsik Renáta az egykori fogoly a következőket írta visszaemlékező könyvében:

  „…a hegy oldalán menekülők törtetnek a csúcs felé. A szabad levegőtől elszoktunk, nehezen megy a futás, zihálva szedjük a levegőt. De futni kell, az erdő minden reménységünk. Percenként hasra vágódunk a sárban, hogy védelmet találjunk a géppuska lövedékek, a szétrobbanó aknák repeszei ellen. Az erdő ritkás, de mégis csak erdő, s ahogy beljebb hatolunk a fák között egyre távolabbról hallatszik a sziréna bőgése, a fegyverek dörgése. Az erdőben összeverődött csapatok arrafelé tartanak, amerre a határt sejtik…”

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Sajnos a határt nem érték el! És – jaj a legyőzöttnek!

„A kitörést követő napok csaknem minden órájában begördült egy-egy teherautó, szomorú rakományával. Felismerhetetlenségig halálra sebzett társakat hozták. Az elfogott élők felett a rögtönítélő bíróság ítélkezett. Egy hét múlva 9 nőt és 34 férfit a nyomozók átadtak a rögtönítélő bíróságnak. Négy napon át – április 3-tól 6-ig – volt a tárgyalás, majd kimondták az ítéletet.

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és BörtönHalálos ítéletet 11 fő kapott, melyet 2 órán belül végre is hajtottak. Egyeseket duplaidejű fegyházbüntetésre ítéltek. A börtön politikai foglyainak egy részét májusban büntető századokba osztották be, többségüket pedig 1944 szeptemberében a komáromi Csillag erődbe, majd a németországi Dachauba és más koncentrációs táborokba szállították, ahol sajnos többségük meghalt.”

A kitörést és az azt követő megtorlást túlélő elítélteket Németországban érte a felszabadulás. Egy részük hazatért, egy csoport jelentkezett a francia hadseregbe, ahol a visszavonuló német SS csapatok fegyveres felszámolásában vették ki részüket.

Az 1944-es börtönlázadás leverésében részt vett tisztikar, illetve a szökevények felkutatásában és legyilkolásában közreműködő csendőrség tagjait felelősségre vonták."

A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége részéről Pusztai Miklós Úr emlékbeszédének részlete:

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön"Tisztelt Jelenlévők! Az itt látható szobor és sírkert az egyetlen olyan köztéri emlékmű, amely a Kárpát-medence népeinek állít emléket Magyarországon. Ezen a helyen minden év márciusában városi emléknap keretében emlékezünk meg a térségben élő nemzetek összetartozásáról, barátságáról. A város önkormányzata nagy tisztelettel és kegyelettel őrzi ezt a helyet és a 73 évvel ezelőtti esemény szerves része városunk legújabb kori történelmének és egyben nemzeti zarándokhely mindazok számára, akik Kelet-Európa békéjét és nyugalmát akarják. Az elődök összefogása és egymásra találása legyen követendő példa mindannyiunk előtt..."

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció