Tudományos élet

Oktatóink és a Tanszék tudományos tevékenysége

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter PhD. c.bv.ddtbk. tanszékvezető

Ruzsonyi P. (2015): Prison and crime prevention – crime prevention through prisoners’ preparation for successful reintegration. In: Ksenija B. (szerk.): Zágráb: Ministarstvo Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske, 2015.

Ruzsonyi P. (2015): Prison and crime prevention – crime prevention through prisoners’ preparation for successful reintegration In: Ksenija B. (szerk.): 4th International Scientific and Professional Conference: Police College Research Days in Zagreb. Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, Police Academy, 2015. pp. 28-29.

Ruzsonyi P. (2015): Criminal-pedagogical approach to prevention of ill-treatment. In: Workshop on prevention of ill-treatment in prisons and police stations. Konferencia helye, ideje: Podgorica, Montenegro, 2015.09.07-2015.09.08. Paper &.

Ruzsonyi P. (2014): Kriminálpedagógia és az új Bv. Kódex. In: Deák F., Pallo J. (szerk.): Börtönügyi kaleidoszkóp: Ünnepi kötet dr. Lőrincz József 70. születésnapja tiszteletére. Budapest: Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa, 2014. pp. 179-194.

Ruzsonyi P. (2014): Elfogadás után – hatályosulás előtt: a Bv. Kódex kriminálpedagógiai potenciálja. In: Hack P., Koósné Mohácsi B. (szerk.): Emberek őrzője: Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. pp. 187-198.

Ruzsonyi P. (szerk.) (2014): Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt.

Ruzsonyi P. (2014): Pönológiai alapvetések. In: Ruzsonyi P. (szerk.): Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2014.

Ruzsonyi P. (2012): Kriminálpedagógiai alapvetések. In: Hautzinger Z., Verhóczki J. (szerk.): Sodorvonalon: Tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja tiszteletére. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság, 2012. pp. 249-264.

Ruzsonyi P. (2011): Előszó. In: Kronauer É. L.: Aranymadár freskó tolla: egy műemlék börtönkápolna nem mindennapi újjászületése. Budapest: Gondolat, 2011. pp. 9-11.

Ruzsonyi P., Kónya J. (szerk.) (2011): Közigazgatási és integrált rendészeti vezetési ismeretek. II. Budapest: Belügyminisztérium.

Ruzsonyi P. (2011): A büntetés-végrehajtási igazgatás. In: Ruzsonyi P.,
Kónya J. (szerk.): Közigazgatási és integrált rendészeti vezetési ismeretek. II.. Budapest: Belügyminisztérium, 2011. pp. 195-203.

Ruzsonyi P. (2011): A skandináv országok büntetés-végrehajtási rendszerének elemzése. Börtönügyi szemle, 30(1) pp. 1-19.

Ruzsonyi P. (2011): Reflexiók "Az oktatás helyzete a bv. intézetekben ..." című cikkhez. Börtönügyi szemle, 30(2) pp. 36-38.

Ruzsonyi P. (2011): International research, practices and Prison treatment methodology and Approach to criminal pedagogy in the changing of the inmates. Catalonia: Centre for Legal Studies and Specialized Training (CEJFE).

Ruzsonyi P. (2009): Kriminálpedagógia és reintegráció. In: Borbíró A., Kiss A., Velez E., Garami L. (szerk.): A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve.
Budapest: IRM, 2009. pp. 299-324.

Ruzsonyi P. (2008): A kriminálpedagógia szerepe és lehetősége a fogvatartottak szociális életképességének megalapozásában. In: Bábosik I., Koncz I. (szerk.): A szociális életképesség megalapozása iskolában: PEM Tanulmányok IX., Valóság – térkép tanulmányok VIII. Budapest: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, 2008. pp. 267-301.

Ruzsonyi P. (2008): Kriminálpedagógiai útkeresés a fiatalkorú fogvatartottak szabadságvesztés büntetésének végrehajtásában. Börtönügyi szemle, 27(4) pp. 14-32.

Ruzsonyi P. (2008): A kriminálpedagógia elméletének és módszereinek alkalmazása a fogvatartottak reintegrációjában. Magyar rendészet: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata, 8(1-2) pp. 43-76.

Ruzsonyi P. (2007): A büntetés-végrehajtási dolgozók felsőfokú képzése : (2. rész) : a tipikus európai büntetés-végrehajtási kezelési típusok és a felsőfokú szakemberképzés. Börtönügyi szemle, 26(1) pp. 83-94.

Ruzsonyi P. (2007): A személyiségformálás lehetősége a büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés eszközeivel. In: Bábosik I. (szerk.): Pedagógia és személyiségfejlesztés.
Budapest: OKKER Kiadó, 2007. pp. 40-54.

Ruzsonyi P. (2007): Az Európai Börtönnevelési Társaság tevékenysége új lendületet vett Magyarországon. Börtönügyi szemle, 26(4) pp. 96.

Ruzsonyi P. (2006): A kriminálpedagógia lehetősége a börtönadaptáció és a társadalmi integrálódás érdekében. Börtönügyi szemle, 25(2) pp. 21-33.

Ruzsonyi P. (2006): A büntetés-végrehajtási dolgozók felsőfokú képzése (1. rész). Börtönügyi szemle, 25(4) pp. 67-76.

Ruzsonyi P. (2006): The role of criminal pedagogy in promoting prison adaptation and social reintegration. In: Peter J. P. T., Manon J. (szerk.): The implementation of prison sentences and aspects of security. Proceedings of the Colloquium of the IPPF, Budapest, Hungary 16-19 February 2006. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2006. pp. 39-48.

Ruzsonyi P. (2005): A kisebbséghez tartozó fogvatartottak speciális nevelési szükségletei : avagy napjaink egyik interkulturális kihívása. Börtönügyi szemle, 24(4) pp. 33-52.

Ruzsonyi P. (2005): Special Educational Needs of Minority Offenders. 24(5) pp. 53-70.

Ruzsonyi P. (2005): Special Educational Needs of Minority Offenders: as Intercultural Challenge. Börtönügyi szemle, 24(4) pp. 53-70.
Ruzsonyi P. (2005): A Magyar Börtönügyi Társaság 2004. évi tudományos pályázata: a pályamunkák értékelése. Börtönügyi szemle, 24(1) pp. 25-32.

Ruzsonyi P. (2004): Hagyomány és innováció. Börtönügyi szemle, 23(2) pp. 33-48.

Ruzsonyi P. (2004): A konstruktív életvezetés megalapozásának korrekciós nevelési koncepciója. In: Bábosik I.: Neveléselmélet: nevelés az Európai Unióban. Budapest: Osiris Kiadó, 2004. pp. 529-550.

Ruzsonyi P. (2004): Criminal-pedagogical thesis about the opportunities of behavior forming among prisoners. CEPOL 1: p. 5.

Ruzsonyi P. (2003): Ismertető az Európai Börtönnevelési Társaság (EPEA) munkájáról. Börtönügyi szemle, 22(4) pp. 119-120.

Ruzsonyi P. (2003): Európai börtönnevelési irányzatok. Börtönügyi szemle, 22(4) pp. 43-56.

Ruzsonyi P. (2002): A fiatalkorú bűnelkövetők zárt intézeti kezelésének nemzetközi tendenciái. Belügyi szemle (1995-2006), 50(2-3) pp. 115-133.

Ruzsonyi P. (2002): Karakteresen eltérő kezelési formák a fiatalkorú fogvatartottak körében. Börtönügyi szemle, 21(2) pp. 23-52.

Ruzsonyi P. (2001): Bűn - büntetés – reszocializáció. Belügyi szemle (1995-2006), 49(6) pp. 39-62.

Ruzsonyi P. (2000): Régi és új forma : érvek és ellenérvek a csizmatáborokról. Börtönügyi szemle, 19(3) pp. 1-14.

Ruzsonyi P. (2000): Csizmatáborok (2) : a pedagógiailag értékelhető alkotórészek szintézise. Börtönügyi szemle, 19(4) pp. 1-18.

Ruzsonyi P. (1999): Javíthatatlanok? A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés fejlődési trendje. Börtönügyi szemle, 18(4) pp. 24-45.

Ruzsonyi P. (1998): A médiával együtt : "a hír a legromlékonyabb árucikk". Börtönügyi szemle, 17(4) pp. 1-9.

Ruzsonyi P. (1998): A destruktív életvezetés kialakulását előidéző tényezők. In: Bábosik I., Széchy É. (szerk.): Új tehetségek és kutatási eredmények a neveléstudományban.
Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1998. pp. 210-219.

Ruzsonyi P. (1997): Korrekciós nevelés: amerikai és japán törekvések összehasonlító tanulmányozása. Börtönügyi szemle, 16(1) pp. 107-117.

Ruzsonyi P.(1997): Új megközelítés: a konstruktív életvezetés megalapozásának korrekciós-pedagógiai rendszere. Börtönügyi szemle, 16(4) pp. 82-95.

Ruzsonyi P., Tari F. (1997): Börtön és média : a közvélemény szerepe a büntetés-végrehajtási munkában. Börtönügyi szemle, 16(1) pp. 18-27.

Ruzsonyi P. (1997): Kognitív tréning a büntetés-végrehajtásban. Gyermekvédelem nevelőközösségek. (2) pp. 1-12.

Ruzsonyi P. (1994): Fokozatos rendszer : fiatalkorúak Japánban. Börtönügyi szemle, 13(1) pp. 16-21.

Ruzsonyi P. (1993): Indianapolis. Börtönügyi szemle, 12(2) pp. 73-83.

Ruzsonyi P. (1993): Vallásszabadság : konferencia Popowóban. Börtönügyi szemle, 12(4) pp. 100-103.

Ruzsonyi P. (1993): Konvenció : a kínzás ellen, megelőzés, bizalom. Börtönügyi szemle, 12(4) pp. 90-99.

Ruzsonyi P. (1998): Tetováció a büntetésvégrehajtásban. Módszertani füzetek, 5(1) pp. 32-40.

Ruzsonyi P., Dóra B. (1987): Az általános iskolai oktatás néhány gyakorlati kérdése: az általános iskolai oktatás szerepe a nevelésben. Módszertani füzetek, 4(2) pp. 19-23.

Ruzsonyi P. (1986): Módszertani összeállítás a fogvatartottak testi neveléséhez. Módszertani füzete – Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, (2) pp. 56.

Ruzsonyi P. (1983): A közösség személyiségformáló szerepe a deviáns fiatalok körében. In: A XVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia kiemelkedő pályamunkái II. kötet. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1983 Budapest: Művelődési Minisztérium Tudományszervezési és Informatikai Intézete, pp. 435-438.


Czenczer Orsolya bv.őrgy. egyetemi docens

Czenczer O. (2014): Fiatalkorúak az új Bv. Kódexben: gondolatok az elítélt fiatalkorúak helyzetéről az új büntetés-végrehajtási törvény kapcsán. In: Hack P., Koósné Mohácsi B. (szerk.): Emberek őrzője: Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. pp. 171-178. 1. köt.

Czenczer O. (2014): A büntetés-végrehajtás jogi szabályozása. In: Ruzsonyi P. (szerk.): Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből.
Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2014. pp. 231-253.

Czenczer O. (2014): A büntetés-végrehajtási szervezet felsőszintű irányításának és vezetésének elvei, specifikumai. In: Horváth J., Kovács G. (szerk.): A rendészeti szervek vezetés- és szervezéselmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. pp. 183-199.

Czenczer O. (2014): Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben? Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2014. 194 p.

Czenczer O. (2012): Comments on the current legislation and practice regarding the education of juvenile prisoners in Hungary. Sisekaitseakadeemia Toimetised, (11) pp. 303-309.

Czenczer O., Kapa M. (2011): Patient litigation in Europe. Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale, 8(3) pp. 9-12.

Czenczer O., Kapa M. (2010): Enforcement of judgements in trade mark infringement proceedings in cross-border cases in the European Union. Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale, 7(2) pp. 9-15.

Czenczer O. (2010): Csíny vagy bűn? A magyar irodalom tetthelyei: Tamási Áron: Ábel a rengetegben. In: Kiss A., Tóth J. Z., Kiss H. (szerk.): Csíny vagy bűn: Kalandozások a jog és az erkölcs (b)irodalmában. Budapest: Complex Kiadó, 2010. pp. 211-217.

Czenczer O. (2009): Külföldi minták - honi tennivalók a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában.
Börtönügyi szemle, 28(1) pp. 1-10.

Czenczer O. (2008): Az oktatás mint reszocializációs eszköz a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben. Börtönügyi szemle, 27(3) pp. 1-12. old.

Czenczer O. (2008): Fiatalkorú bűnelkövetők nevelési és reszocializációs programjai a XXI. századi Amerikában. Ügyészek lapja, 15(4) pp. 81-90.

Czenczer O. (2008): Comments on the current legislation and practice regarding the education of juvenile prisoners. Studia Juridica Caroliensia 3(3) pp. 25-30.

Czenczer O. (2007): Historical view over the institutions of the law enforcement. Studia Juridica Caroliensia, 2(2) pp. 19-34.

Czenczer O. (2006): Bűn és bűnhődés az ókori Rómától a Csemegi kódexig. Állam- és jogtudomány, 47(1) pp. 153-159.

Kapa-Czenczer O. (2006): Új fejezet a magyar-büntetésvégrehajtási jogban. Ügyészek lapja, 13(1) pp. 15-24.

Czenczer O. (2006): A büntetés-végrehajtási intézetek történetisége. Collega: Szakmai Folyóirat Joghallgatók Számára, 10(2-3) pp. 84-93.

Czenczer O. (2005): Az embertelen bánásmóddal kapcsolatos tapasztalatok a cseh büntetés-végrehajtás intézeteiben. Collega: Szakmai Folyóirat Joghallgatók Számára, (1) pp. 12-30.

Czenczer O. (2005): A büntetés-végrehajtási jog korszerűsítése - avagy a Kínzás Elleni Bizottság fontossága. Collega: Szakmai Folyóirat Joghallgatók Számára, (2) pp. 135-137.


Lehoczki Ágnes bv. őrgy. tanársegéd

Lehoczki Á. (2015): Post-offence stress and coping in homicidal perpetrators. In: Dragana Kolaric: International scientific conference „Archibald Reiss Days”: Thematic conference proceddings of international significance. Belgrad: Academy of Criminalistic and Police Studies, 2015. pp. 211-220.

Uzonyi A., Deli É., Gyollai Á., Halmai T. , Lehoczki Á., Lukács-Miszler K., Magyar E., Magyar J., Székely M. (2015): "Kényszergyógykezelők" - terápiás lehetőségek egy tekintélyelvű szervezetben. Pszichoterápia, 24(2) pp. 114-121.

Lehoczki Á. (2015): A magyar büntetés-végrehajtásban történt befejezett szuicidiumok elemzése. Börtönügyi szemle, 34(1) p.. 64-75.

Lehoczki Á. (2014): Donászi és Nagy esete a narcizmussal. Belügyi szemle (2010-), 62(2) pp. 119-142.

Lehoczki Á. (2014): Nehézségek és módszertani dilemmák a profilalkotás hazai kutatásában. Magyar rendészet: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata, 14(2) pp. 51-61.

Lehoczki Á. (2013): Emberölések a rácsok mögött. Börtönügyi szemle, 32(+) pp. 65-70.

Lehoczki Á., Lukács-Miszler K. (2013): Major pszichiátriai zavarok és a filicídium kapcsolata. Női elkövetők által - pszichotikus állapotban - gyermekek sérelmére elkövetett emberölések deskriptív elemzése. Psychiatria Hungarica, 28(2) pp. 145-158.

Lehoczki Á. (2012): Öngyilkosság és önkárosítás a börtönvilágban. Börtönügyi szemle, 31(3) pp. 33-40.

Lehoczki Á.(2011): Irányzatok a bűnügyiprofil-alkotásban. Belügyi szemle (2010-), 59(6) pp. 62-81.

Lehoczki Á. (2009): A prizonális helyzetben elkövetett önkárosítás pszichés hátteréről. Börtönügyi szemle, 28(3) pp. 101-106.

Antal A., Lehoczki Á., Hamula J., Benke B., Gibiszer É., Deli É. (2007): A bv. intézetekben öngyilkossági kísérletet elkövető, öngyilkossággal fenyegetőző fogvatartottak adatainak retrospektív statisztikai elemzése az 1999. és 2008. közötti időszakban a prevenció lehetőségének szemszögéből. Börtönügyi szemle, 28(3) pp. 97-100.

Lehoczki Á.: Dead-end Attachments. Szondiana, (27) pp. 70-78.


Forgács Judit c.bv.alez. szaktanár

Forgács J. (2014): Változó nyomvonalon: A nevelői funkció formálódása a 80-as évektől napjainkig. In: Deák F., Pallo J. (szerk.): Börtönügyi kaleidoszkóp: Ünnepi kötet dr. Lőrincz József 70. születésnapja tiszteletére. Budapest: Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa, 2014. pp. 92-102. (Börtönügyi Tanulmányok; 1.)

Forgács J. (2013): Miért beteg a magyar büntetés-végrehajtási nevelés? Börtönügyi szemle, 32(2) pp. 1-16.

Forgács J. (2012): Merre tart a nevelés? A nevelői profil vizsgálata. Börtönügyi szemle, 31(1) pp. 63-72.

Forgács J. (1996): Andragógus vagy nevelő? Börtönügyi szemle, 15(2) pp. 93-96.


Sztodola Tibor c.bv.alez. szaktanár

Nádasi B., Sztodola T. (2010): A 2009. évi LXXX. törvény hatása a biztonsági intézkedések körére. Börtönügyi szemle, 29(1) pp. 67-70.

Nádasi B., Sztodola T. (2007): Búcsú a fegyverektől?: a lőfegyverhasználat változásának lehetséges okai, helyettesítő alternatívák. Börtönügyi szemle, 26(3) pp. 45-72.

Sztodola T. (2006): A bevezető képzés problémái és ezek hatása a biztonsági tevékenység ellátására. Börtönügyi szemle, 25(2) pp. 55-64.

Nádasi B., Sztodola T. (2004): A magyar büntetés-végrehajtás terrorcselekményi fenyegetettsége. Börtönügyi szemle, 23(2) pp. 73-86.

Sztodola T., Nádasi B. (2003): A lőfegyverhasználat és a fogolyszökés. Börtönügyi szemle, 22(3) pp. 73-82.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció