Oktatási Központ

Az Oktatási Központ az Újhegyi Uszoda és a kőbányai bányató mellett található. A Kőbánya-Kispesti vasútállomás, és az M3 metró végállomástól könnyen megközelíthető a 201E, 202E, valamint a tó túlsó oldalán megálló 85 és 85E jelzésű BKK buszjáratokkal.

A büntetés-végrehajtási rendszer egyik alapértéke a személyi állomány, amely a rendszer hatékony működésének legfontosabb forrása és elengedhetetlen feltétele. A büntetés-végrehajtás állományába felvett új munkavállalóknak a szervezeti célokon túl, világosan kell ismerniük, hogy a célok elérésében milyen szerep hárul rájuk, és szerepükhöz milyen felelősség tartozik. Ennek érdekében biztosítani kell számukra a munkájuk végzéséhez szükséges tájékoztatást és képzést. A felkészítés alapozza meg a szolgálatellátás során megkívánt szakmai magabiztosságot, kezdeményező képességet, felelősségtudatot és ez támogatja a szervezethez való tartozás, kötődés kialakulását.

Mindezek az elvárások, képességek és készségek nem új keletű igényként fogalmazódnak meg a személyzettel szemben. A múlt század elejéről fellelt írásos dokumentumokból kitűnik, hogy már akkor kellő figyelmet fordítottak a személyzet képzésére.

A felnőttképzés követelményeinek megfelelő átalakítás és felszerelés után a Váci Tiszthelyettes-képző Iskola jogutódjaként kezdte meg szakmai munkáját az 1996. szeptember 4-én, a Magyar Köztársaság Igazságügy-minisztere által alapított új büntetés-végrehajtási intézmény, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja (a továbbiakban: Bv. OK).

A képzés feladata és célkitűzése a bv. szervek személyi állományának alap- és középfokú szakmai oktatása, továbbképzése, valamint az országos képzési jegyzékben szereplő bv. felügyelő, illetve főfelügyelői szakképesítés megszerzésére irányuló iskolarendszeren kívüli szakképesítés, illetve szakmai vizsgáztatás lebonyolítása.

Fentiek alapján az intézmény alapfeladata a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományába felvett személyek alap- és középfokú, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékével közösen a felsőfokú szaktanfolyam szervezése és végrehajtása. 

A büntetés-végrehajtási szervezet alap- és középfokú szintű képzési rendszere iskolarendszeren kívüli oktatási formában működik.

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 59/2014. (XII. 8.) BM rendelet 2015. január 1-jével történő hatályba lépését követően a rendészek kiegészítő képzését, vizsgáztatását is az intézmény látja el.

A feladat ellátásában az oktatás mellett kiemelkedő szerepet tölt be a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának elsőfokú pszichikai alkalmassági vizsgálata is.

A fentieken túl a szervezet írja ki és szervezi a büntetés-végrehajtási szervezet éves versenynaptárban meghatározott országos (sakk, kispályás labdarúgó, terepfutó, járőr, lő és judo) sportversenyeket.

A Bv. OK 2015. július 1-jétől tevékenységét a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szerves részeként látja el. 

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció