Cursillo a balassagyarmati fogvatartottak részvételével

Publikálva: 2015. szeptember 7.

Szeptember elején három és fél napos lelkigyakorlaton vehetett részt 18 fogvatartott. A börtön körülményeihez igazodó önkéntes "tanfolyamon" a lelki megújuláson túl önismeretet is kaptak a résztvevők.

"Ti Mesternek és Úrnak hívtok. Jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát." (Jn 13.14)

Fotó: Lelovics Zoltán

A spanyol eredetű "cursillo" szó magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent. A római katolikus egyház egyik jelentős, nemzet- és felekezetközileg elterjedt megújulási mozgalma. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is mérlegelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. Három és fél nap alatt (a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben szerda 17.00-tól szombat 14.30-ig tartott) olyan lelki élményt nyújtott, amire a legtöbben egy életen át emlékeznek majd. A cursillót a katolikus egyház szervezi, de nagyrészt világiak tartják.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 2015. szeptember 2. és 5. között rendezték a harmadik magyarországi börtön-cursillot, amely a különleges zárt intézeti helyszínnek, a büntetés-végrehajtás szabályainak és a fogvatartottak helyzetének megfelelően más, mint a szabad környezetben megtartott cursillo. A vallásos tanfolyam három napja során 18 önként jelentkezett fogvatartott kapcsolódott be az előadások, oktatások, lelkigyakorlatos elmélkedések napi menetébe, amelyet 7, javarészt "világi" előadó tartott. A részt vevő fogvatartottak 22 és 63 év közötti korosztályhoz tartoztak. A cursillo klerikus vezetői Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök úr, valamint Hajdú Miklós sátoraljaújhelyi börtönlelkész voltak, "világi" hátterét pedig a büntetés-végrehajtás részéről dr. Budai István intézetparancsnok, továbbá Dr. Szabó Tamás elnök-rektor és az ő képző-előadó team-je biztosította.

A börtön római katolikus lelkésze, Varga László szervezésében és koordinálása mellett a cursillo résztvevői szerdán este 17.00 órakor közös vacsorával kezdtek, melyen a tagok bemutatkoztak és megismerték egymást, valamint az előadóikat is. Ezt követően este 21.00 óráig folyamatos előadásokon, illetve egy közös keresztúti ájtatosságon vettek részt.
A csütörtök és péntek reggeli 5.00 órai ébresztő, és a zárkán történő napi kötelező programok után a fogvatartottak 5.30 órától folyamatos teológiai előadásokat hallgattak, és azok feldolgozásaként témáikhoz illeszkedő csoportfoglalkozásokon, asztal-megbeszéléseken vettek részt. Az előadások témái a kereszténység alaptémaköreit fogták át.

A pénteki nap zárásaként a fogvatartottak más cursillon már részt vett embertársaiktól kaptak leveleket, melyben a küldők jókívánságait, tanácsait, intelmeit és javaslatait olvasták. Délután folytatódtak az előadások és a lelki gyakorlatok, valamint szentségimádás egészen este 21.00 óráig.
A záróünnepség a cursilló legmeghatározóbb és legélménydúsabb része. Így a szombati záróünnepélynek és az azt követő szentmisének komoly spirituális célja és haszna volt, mert az egyenként elmondott (fogvatartotti és vendég) tanúságtételek által lelkileg megújuló feltöltődést adott minden résztvevőnek. Az örvendező és a szolgáló egyház találkozott itt, mert az Egyház befogadja az új testvéreket, hogy velük megossza élményét: Krisztus szentségét az Egyházban. Ehhez társul a közös feladat a világban: Isten gyermekeinek örömteli reménye. Ez az első találkozás a holnappal, amikor lezárul a cursillo, és elkezdődik az "örök negyedik nap". A résztvevők közül valaki úgy fogalmazott, hogy "lelki wellness"-ben volt része és "bárcsak sose lenne vége"!

A cursillo fegyelmezetten a büntetés-végrehajtás reintegrációs céljaival szoros összhangban zajlott, mely tekinthető lelki megújulásnak, önismeretnek, közösségformálónak és egyesek számára szabadulás előtti felkészítésnek is.

Köszönjük a közreműködők áldozatos munkáját!

Varga László börtönlelkész

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció