II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy. Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatai:

• A jogszabályokban, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának valamint az intézet parancsnokának intézkedéseiben meghatározott módon végrehajtja az előzetesen letartóztatottak, az elzárásra beutaltak és az elítéltek fogva tartását.
•Fenntartja az intézet rendjét és biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, szállítási és előállítási feladatokat. Gondoskodik a személy- és vagyonbiztonság fenntartásáról.
• Nyilvántartja a fogvatartottak személyes, bűnügyi és büntetés-végrehajtási adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást és adatvédelmet.
•Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról.
• Biztosítja a fogvatartottak, egészségügyi, gyógyító-megelőző ellátását.
•Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését. Biztosítja a fogvatartottak nevelését, foglalkoztatását, oktatáshoz, képzésükhöz szükséges feltételeket.
•A rendelkezésre álló feltételek alapján megszervezi a fogvatartottak munkáltatását.
•Ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat.
•Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyzet rendszeres oktatását, képzését, anyagi, pénzügyi ellátását. Önálló munkaerő és személyi juttatásra vonatkozó gazdálkodást folytat.
•Végrehajtja az intézetre háruló szakfeladatokat, szükség esetén segítséget nyújt más bv.szerveknek, fegyveres testületeknek, rendvédelmi szerveknek, felkérés alapján a megyei védelmi bizottságnak, továbbá végzi a személyi állomány felkészítését.
•Intézi a személyzet és a fogvatartottak fegyelmi ügyeit.
•Szervezi a személyzet egészségügyi, gyógyító-megelőző ellátását.
• Ellátja az energetikai, a környezetvédelmi, a tűzvédelmi és a munkavédelmi feladatokat.
•Működteti az intézet telefon-, valamint számítógépes rendszerét, üzemelteti a számítástechnikai eszközöket.
• Az intézet eredményes tevékenysége érdekében együttműködik az ügyészséggel brósággal, rendőrséggel, az államigazgatási szervekkel, valamint a rendvédelmi szervekkel.
• Az intézet a jogszabályok keretei között együttműködik a fogvatartás körülményeinek a figyelemmel kisérésére, a szabadulás után a társadalomba való beilleszkedés elősegítésére, a karitatív tevékenység végzésére, továbbá az egyéb büntetés-végrehajtási feladatok segítésére alakult börtönmissziókkal és társadalmi szervezetekkel, az ilyen tevékenységet  ellátó egyházakkal, alapítványokkal és személyekkel.
• Az Alkotmányban meghatározott minősített időszakokban az intézet az ezekre vonatkozó külön jogszabályok szerint működik.

 

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció