Fogvatartottak reintegrációja program - segítség a visszailleszkedésben

Publikálva: 2017. április 18.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, a „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt, az országban mindenhol, így az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet falai között is a toborzás, tájékoztatás szakaszában tart.

A reintegrációs szakemberek feladata és hivatása, hogy a büntetésüket töltő fogvatartottakat visszakalauzolják a társadalomba, a munka világába, a családi kötelékbe. E törekvéseknek ad teret a2016. október elsején indult, EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, a „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt. A megvalósításba az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 2017. január elsején kapcsolódott be.

Forrás: Állampusztai OBVI

Jelen program az előzményprojektek tapasztalataira, eredményeire és sikereire építve egy összehangolt szolgáltatási rendszerben egységes, a fogvatartottak egyéni adottságaihoz illeszkedően ad fejlesztésekre lehetőséget, hozzájárulva ezzel a bűnismétlés és a társadalmi kirekesztődés mértékének csökkentéséhez. Egyúttal nagy hangsúlyt fektet a fogvatartottak aktív szerepvállalására, a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonására, illetve a helyi közösségekkel, szervezetekkel való szorosabb együttműködésre.

A 3,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból a projekt keretében  2020 júniusáig összesen 4000, öt éven belül szabaduló fogvatartott részesül reintegrációt segítő humánszolgáltatásokban.
A projekt újdonsága a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonása: közülük 1000 fő számára is biztosítottak a reintegrációs program egyes elemei.

Forrás: Állampusztai OBVI

A projekt jelenleg a toborzás és a tájékoztatás fázisában jár. A program általános bemutatása, a reintegrációt segítő szolgáltatáscsomag ismertetése zajlik. A projekt keretében a fogvatartottakkal és szabadultakkal foglalkozó 4 tanácsadó március hónappal bezárólag 851 fogvatartott toborzását, és 138 fogvatartott egyéni, illetve csoportos tájékoztatását valósította meg.

A projekt kitűzött célja, hogy a fogvatartottak az igénybe vehető szolgáltatások által tudatosan készüljenek a társadalmi elvárásoknak megfelelő életvitelre, a „végleges eltávra”.

A projektről bővebb információt a www.tettprogram.hu oldalon olvashatnak.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.


Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció