A kórház története

A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház története

A reformkor előtti időben a bűnözők büntetése volt az elsődleges börtönügyi feladat, melyet a reformkorban a társadalomból kiemelt emberek megfelelő élelmezése, egészségük megóvása követett.
Az 1900-as évek elejére a magyar börtönviszonyok elérték az európai állapotokat. Az 1905-ben Budapesten rendezett Nemzetközi Börtönügyi Konferencia döntő lökést adott a börtönegészségügy fejlődésének, melyet követően a Gyűjtő Fogházban kórházépület létesült. 1930-ban Vácon nyílt meg egy 18 kórtermes, 100 ágyas kórház a tüdőbajos betegek korszerű kezelésére. 

A II. világháború súlyos pusztítása a börtön-egészségügyi szervezetet sem kímélte. Az anyagi lehetőségek hiánya miatt a háború után gondolni sem lehetett arra, hogy megfelelő kórházi ellátás szerveződjön a börtönrendszerben.
1950-ben a Gyűjtő Fogházban újraalakult kórháznak két osztálya volt. A felszereltség csak az alapvető gyógyítási feladatok ellátását tette lehetővé. A röntgen helyiségben két régi átvilágító, a laboratóriumban egy elavult mikroszkóp és egy polariméter volt. A személyi állomány három orvosból – kórházvezető, aki pulmonológus volt, sebész, belgyógyász és három egészségügyi dolgozóból – ápoló, műtősnő, bába állt. Fontos szerep jutott a gyógyításban a raborvosoknak, és az ápolásban az erre alkalmas raboknak. A kórtermek börtönzárka típusúak voltak vaspántos ajtókkal és rozsdás tábori ágyakkal.

A fogvatartottak számának növekedése miatt 1951-ben a kórház a Fő utcai volt Erzsébet Apácakórházba költözött. Mivel ez az épület eredetileg is kórház volt, és sikerült a műszerezettségen javítani, jobbak lettek az operálási, ellátási lehetőségek.

1953-ban már öt orvos dolgozott a kórházban. Megújult a Laboratórium és Röntgen osztály, majd egy Gyógyszertár is alakult. Kialakítottak egy fogorvosi rendelőt és a Belgyógyászat EKG gépet kapott. A Tüdőbeteg osztály Márianosztráról került ide. Ám a közelben folyó metróépítés miatt az épület veszélyessé vált, ezért a kórházat áttelepítették a Mosonyi utcai toloncházba. A kórházban meg nem oldható eseteket már akkoriban is kihelyezték polgári kórházakba, vagy behívtak konzíliumra ismerős orvosokat. A közkórházi helyzethez képest viszont csak hátrább foglalhatott helyet a Bv. Központi Kórház.

Forrás: Bv. Központi Kórház Gyógyszertár Tököl

1961. megint a költözés éve volt, mert a toloncház épülete életveszélyessé vált. A lehetőségek közül a Tökölön lévő, régen internáló táborként működő intézményt választották, amely átépítés után vált alkalmassá a betegellátásra. Lassan, de biztosan javult a felszereltség /pl:gastroscop/ és egyre több orvosi, ápolói státuszt kapott a Bv. Kórház, de a nehéz munkakörülmények miatt nagy volt a fluktuáció.

Az egész kórházra elmondható, hogy az áttelepítés után a gyógyítás lett a legelső szempont. Négy fekvőbeteg osztály működött /Belgyógyászat, Sebészet, Nőgyógyászat, Pulmonológia és Fertőző részleg egyben/.
A belgyógyászaton az igények szerint, fokozatosan két fő ágazatot fejlesztettek ki: a gasztroenterológiát és a kardiológiát.

Az 1970-es évekre a műtő felszereltsége elérte a polgári kórházak szintjét és műtétek széles skálája indult be. Speciális problémát okozott az öncsonkítók és idegentest nyelők ellátása és pszichés kezelése.
1974-ben változott a kórház státusza, önálló büntetés-végrehajtási intézmény lett, vezetőjét parancsnoki jogkörrel ruházták fel.
Az 1980-as évek elején lehetőség nyílt a kórház bővítésére. Kialakult az intenzív részleg (amely később megszűnt), valamint modern endoszkópos és UH vizsgáló helyiség. Új műtőblokkot és sterilizáló helyiséget adtak át.
A legtöbbet a Pulmonológia költözött. 1961-71. között Tökölön, majd az ezt követő 5 évben Vácon volt. 1976 óta végleg Tökölön helyezték el, a főépülettől elkülönítetten, és a fertőző részleg is itt kapott helyet.
Jelenleg a TBC-s betegek gyógyítása és gondozása mellett egyre több COPD-s és egyéb tüdőbetegségben szenvedő beteget látnak el.

Forrás: Bv. Központi Kórház Tüdőosztály Tököl

Az épület növekedésével a Szülészet-Nőgyógyászat is bővült, így lehetőség adódott a kalocsai intézetből áttelepíteni a bölcsődét, amit később mégis visszahelyeztek. A kórházban jelenleg két „roomingin” kórterem van, ahol a fogvatartott édesanyák együtt lehetnek gyermekükkel, míg át nem szállítják a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet anya-gyermek körletére.

Forrás: Bv. Központi Kórház Tököl
Megnövekedett az ambuláns betegellátás iránti igény is, ezért a kórház földszintjén BMO-t (Bajmegállapító Osztály) alakítottak ki. A szemészeti, neurológiai, urológiai, bőrgyógyászati szakrendelések heti rendszerességgel fogadnak betegeket. Azokat a betegeket, akiket a kórház nem tud ellátni, civil kórházakba szállítják ki diagnosztikai, vagy terápiás céllal.

2014-ben a kórház ágyszáma: 297, a személyi állomány 16 fő-, és mellékállású orvosból, 95 egészségügyi szakdolgozóból, 55 biztonsági felügyelőből valamint 17 adminisztratív jellegű munkát végző alkalmazottból állt.

Forrás: Bv. Központi Kórház Tököl

Forrás: Bv. Központi Kórház Tököl

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció