Az intézet története

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet több mint száz esztendeje működő büntetés-végrehajtási intézet.

Létesítését már az 1843. évi börtönügyi javaslat is előirányozta. A javaslat szerint tíz kerületi börtönt kívántak felépíteni Magyarországon. Ezek közül az egyiket Miskolcon szerették volna létrehozni oly módon, hogy alkalmas legyen ötszáz fő elítélt befogadására.
Sajnos a javaslat a királyi szentesítés elmaradása és a bürokrácia ellenállása miatt nem valósult meg.
Az intézet létesítése az 1875. évi V. törvénynek – népszerűbb nevén a Csemegi-kódexnek – köszönhető.
A törvény elfogadását követően jelentős börtönépítési program indult, amely az akkori Európában általánosan elfogadott fokozatos rendszer megvalósítását tűzte ki célul.

A tervezési munkálatokkal Kiss István budapesti műépítészt bízták meg, aki a fokozatos rendszert bevezető országok által épített börtönök stílusában készítette el tervrajzait a "Miskolcon építendő magyar királyi törvényszéki fogház, vizsgálóbírósági épület és rabműhely" építésére.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Az építési munkálatok 1898-ban kezdődtek, és 1902-ben fejeződtek be a Fazekas utca 4. szám alatti telken.
A felépült bástyafalak között működött a Bűnvádi perrendtartás (1896:33. tc.) megfelelő szakaszai szerint a vizsgálóbíróság, s mellette - két kapuval és kerítéssel elkülönítve - a királyi törvényszéki fogház.

A létesítmény tehát eredeti rendeltetését tekintve – mai fogalmak szerint – két funkciót látott el: büntetőeljárási funkciót és büntetés-végrehajtási funkciót.
A vizsgálóbíróság épületében történt azoknak az adatoknak a megállapítása, amelyek alapján dönteni lehetett arról, hogy van-e helye a főtárgyalás elrendelésének vagy pedig meg kell szüntetni a bűnvádi eljárást.
A vizsgálatot bírói személy folytatta le, akit a törvényszék jelölt ki, s az igazságügyi miniszter bízott meg e feladat ellátásával. A megbízás 2 évi időtartamra szólt.
A vizsgálat lefolytatásának fő követelménye volt, hogy meg kellett oldani a nyilvánosság teljes kizárását. Ezt a célt szolgálta a vizsgálóbírói épület börtönrendszerű őrzéssel megvalósított kivitelezése.
A kor követelményeinek megfelelően a létesítmény területén helyezték el a felügyelő (mai fogalmak szerint az intézetparancsnok) és az őrmester (mai fogalmak szerint a biztonsági osztályvezető) lakását.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

A vizsgálóbíróság földszintjén külön cellája volt a női és a férfi fogvatartottaknak. Az emeleten helyezték el a hivatalos helyiségeket.
A vizsgálóbíróság épülete mellett helyezkedett el elkülönítve a királyi törvényszéki fogház, melynek főnöke a királyi ügyész, vezetője pedig a felügyelő volt.
A fogházban rabműhely és törvényszéki kórház is működött. Levéltári anyagok szerint 40-50 fő fogvatartott dolgozott a rabműhelyben. Fő termékük a fonott kosár és a bajuszpödrő dobozka volt, amelyek iránt állítólag nagy kereslet mutatkozott.

Abban az időben Miskolc városa két kórházzal is dicsekedhetett. A korabeli leírás szerint a törvényszéki fogházban két helyiséget rendeztek be erre a célra. Az egyikbe 12 falócát, a másikba a súlyosabb betegek részére öt ágyat tettek. Ezek a helyiségek a város legrendesebb, legtisztább helyiségei voltak.
Az intézet túlélte a nagy történelmi viharokat. Rendeltetése, szerepe nem változott.

Forrás: Apró Andrea

A háborúk idején és az ötvenes években a fogvatartotti létszám ugrásszerűen megemelkedett. Akkor az általános volt, hogy öt-hatszáz fogvatartottat is bezsúfoltak az intézetbe.

2002. évben a Megyei Bv. Intézetben egy újabb beruházás történt, ennek keretében sor került egy a kor követelményeinek megfelelő színvonalú egészségügyi blokk kialakítására.

Forrás: Apró Andrea

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció