Az intézet története

125 éves a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

A Vasvármegyei Fogház 1889-ben kezdte meg működését Szombathelyen, mintegy két évnyi, jól szervezett építési munkálatokat követően.

Forrás: nyugat.hu
Az elítéltek munkáltatására szolgáló műhelyeket az alagsorban alakították ki. Az 1920-as évektől a fogvatartottak munkáltatási lehetőségeit kosárfonással, üvegfonással, tollfosztással bővítették. Az oktatás egyházi személyek irányításával zajlott. 1944 márciusától az intézet emeleti részének felügyeletét a német katonai egységek, (majd később a nyilasok) vették át az SS irányításával. Az 1950-es években a fogházat a női elítéltek elhelyezésére jelölték ki. Munkáltatásukat varrodában és babagyártó üzemben oldották meg. Az üzem működtetését 1954-ben a Közérdekű Munkák Igazgatósága (KÖMI) vette át és „KÖMI 106. számú üzeme” néven működött.

 

Forrás: nyugat.hu

1957-ben az intézet elnevezése és profilja is megváltozott. A Szombathelyi büntetés-végrehajtási Intézetben ettől kezdve a nők már csak mint előzetes letartóztatottak és elzárásosak voltak jelen. A KÖMI irányítása megszűnt, az üzemet a Sopronkőhidai Szövőgyárhoz csatolták. 1960-ban vízvezetéket és csatornahálózatot építettek ki, az összes zárkát vízöblítéses WC-vel szerelték fel. 1966-ban – előbb kísérleti jelleggel, majd az intézet egészére kiterjedően – kiépítették az elektromos zárrendszert. 1972-ben ismét módosult az intézet jellege: a szigorított börtön fokozatú férfi elítéltek elhelyezésére jelölték ki. Korszerűsítési munkákat végeztek. A munkáltatás fémmegmunkáló üzemmel bővült, ahol két műszakban dolgoztak. Az épület leromlott homlokzati frontját 1981-ben újították fel. Az évtized során informatikai fejlesztésekre került sor: központi TV antenna-rendszert, videostúdiót, zártláncú TV hálózatot építetek ki. Az 1989-ben befejeződött munkálatok során a konyha felújítására, a raktárkapacitás bővítésére és garázsblokk átadására került sor. A fogvatartottak foglalkoztatása elsősorban költségvetési keretek között zajlott.
2008. március 1-jén az elnevezése Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetre módosult. Az épületet fokozatosan kiürítették és a fogvatartottakat a város külterületén létesített, jogutód intézetbe telepítették át.

Forrás: Szombathely Kövér Zsolt
Az új büntetés-végrehajtási intézetek létesítéséről szóló, 2004-ben kihirdetett kormányhatározat tette lehetővé Tiszalökön egy 700 fős, míg Szombathelyen egy 800 fő befogadására alkalmas országos intézet létesítését, a köz és a magánszféra együttműködésén alapuló PPP konstrukcióban.

A kormányhatározat a létesítés helyéül az ország északkeleti térségét, illetve a nyugati régiót jelölte ki. A szombathelyi beruházás közbeszerzési eljárásának nyertese a ZÁÉV és a FUTURE Zrt. valamint a Mátraholding Zrt és az Unicredit Bank voltak. Szombathelyen a volt Magyar Honvédség Savaria Kiképző Központ épületeinek egy része került átalakításra, barnamezős beruházásban. A munkaterület átadására 2006. május 31-én került sor.

A nyolcmilliárdos beruházás folyamán elkészült objektum a kivitelezés és a teljes üzemeltetés időszaka alatt a magyar állam tulajdonában marad. Az állam bérleti díjat a vállalkozó javára alapított haszonélvezeti jogra tekintettel fizet.

Forrás: Vas Népe: Sadnes

Az intézet átadására és a betelepítésre 2008. márciusában került sor.

Forrás: Szombathely

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megfelel a személyi állomány és a fogvatartottak élet-, és munkakörülményei tekintetében az Európai Uniós ajánlásoknak.

Forrás: Szombathely

Az összesen 53 hektáros területen belül egy 13 hektár térmértékű komplexumot 10 őrtoronnyal megerősített, 6 m magas bástyafal véd.  Ezen belül biztosított az előzetes fogvatartottak, valamint a jogerősen elítélt férfiak és nők fegyház, börtön és fogház fokozatú őrzése, felügyelete, ellenőrzése.

Az egyedülállóan magas színvonalú látogatói épületben történik a fogvatartottak kapcsolattartása hozzátartozóikkal, biztonsági- és asztalos beszélővel Ezen épületegyüttesben kapott helyet a 12.500 kötetes könyvtár is, amely a személyi állományú tagok, valamint a fogvatartottak kulturális igényeinek kielégítésére szolgál, továbbá a 200 fő befogadására alkalmas színházterem is, amely – felújítását követően – nem csupán a látogatásoknak, hanem állományértekezleteknek, előadásoknak, kiállításoknak és ünnepségeknek is kiváló teret biztosít. Ebben az épületben kialakításra került még bírói tárgyaló és a fogvatartottak vásárlására szolgáló bolt is.

A fogvatartottak munkáltatására három 1000 m2-es csarnok áll rendelkezésre, műhelyekkel, raktárakkal, öltözőkkel, zuhanyzókkal.

A létesítményhez tartozik még a bástyafalon kívüli irodaépület és egy konyha, mosoda, raktár és személyi állományi öltöző, étterem komplexum. Az Intézetben az alap- és középfokú oktatás zajlik a külön e célra kialakított oktatási blokkban. A szabadidő hasznos és értelmes eltöltését 10 szakkör biztosítja. Színjátszó, dráma, sport, sakk, zene, kézműves, rajz és barkács, életvezetés szakkör mellett még a számítástechnika alapjainak elsajátítására is van lehetőség.

Menü

Büntetés-végrehajtási Szervezet

Toborzás

Állampusztai Országos Bv. Intézet

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Baranya Megyei Bv. Intézet

Békés Megyei Bv. Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön

Fiatalkorúak Bv. Intézete

Fővárosi Bv. Intézet

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

Kalocsai Fegyház és Börtön

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Márianosztrai Fegyház és Börtön

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Tolna Megyei Bv. Intézet

Tököli Országos Bv. Intézet

Váci Fegyház és Börtön

Veszprém Megyei Bv. Intézet

Zala Megyei Bv. Intézet

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

Börtönmúzeum

TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt

EFOP 1.3.3. kiemelt projekt

Navigáció