Kalocsa városban hagyomány, hogy a sétálóutcán elhelyezett adventi koszorún lévő gyertyákat, hétről-hétre rövid kulturális műsort követően, ünnepélyesen gyújtják meg. Az első alkalmon a Kalocsai Fegyház és Börtön kamarakórusa is énekelt.

Idén Magóné Tóth Gyöngyi, a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár igazgatónője kapcsolta fel a koszorún az első gyertyát, ezzel egy időben a sétálóutca teljes díszkivilágítása is láthatóvá vált.

Forrás: Kalocsai Fegyház és Börtön

Igazgatónő beszédében Pilinszky Jánost idézte:
"Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk."

Forrás: Kalocsai Fegyház és Börtön

Az intézet kamarakórusa Eperjesi György bv. százados vezetésével adventi és karácsonyi énekeket szólaltatott meg.

Forrás: Kalocsai Fegyház és Börtön

"Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár."
Pilinszky János