Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

  A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megyei jellegű intézet, ahol a bíróság által elrendelt előzetes letartóztatás foganatosítása a fő feladat. 

Az intézet befogadó képessége: 108 fő

1899. október 1-jén Csemegi-kódex szellemében épült igazságügyi palota és fogház került átadásra Gyula városában.  A fogház épülete magába foglalta a fogházfelügyelői és az úgynevezett őrmesteri lakást is. Többségében kisméretű, egyszemélyes zárkákat alakítottak ki és ennek megfelelően 70 fő befogadására tervezték, de már a kezdetekkor is zsúfolt volt, mivel rendszeresen 100 – 150 fogvatartottat helyeztek itt el.

A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jelentősebb átalakítására csak a 90-es évek közepén került sor, amikor hozzáépítéssel új konyha, étkező és irodatömböt adtak át. A bővítéssel nagymértékben javult a fogvatartottak ellátása és a személyi állomány munkakörülménye is. 2016-ban az intézet mosodájának felújításával a jelen kor technológiai elvárásainak megfelelő gépek beszerzésével a fogvatartotti foglalkoztatás bővítése, külső partnerek kiszolgálása is megtörtént. 2016-2017 évben az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően zárka átalakítási beruházásokkal a férőhelyek száma megnövekedett, valamint az illemhelyek élettértől való leválasztásával a fogvatartottak életkörülményei is javultak.

Az Intézet szakemberei jóvátételi, jótékonysági, kulturális programok, személyiségfejlesztési, életvezetési tréningek, szakkörök, szakmaképzési, művészeti tanfolyamok lebonyolításával segítik a fogvatartottakat a társadalomba történő sikeres visszailleszkedés rögös útvesztőjében.

Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes
parancsnok

 

 

 


Nagyobb térképre váltás