Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Az intézet alapfeladata 700 fő, felnőtt korú férfi és női elítéltek fogház, börtön és fegyház fokozatban kiszabott szabadságvesztés büntetésének végrehajtása.

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet sokszor kapta meg az „ERŐD” elnevezést, utalva annak monumentális jellegére. A 113.638,55 m2 nagyságú telken elterülő épületkomplexum a főút mellett haladva és a légi felvételeken is meglehetősen kirajzolódik a tájból.

Gyenge-Biró István bv. ezredes
bv. főtanácsos
parancsnok