„A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” elnevezésű TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú kiemelt projekt 2012. december 1-jétől az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 2 milliárd 977 millió forintból valósul meg. Egy olyan átfogó szakmai hálózatot biztosít, mely a fogvatartottak, családi környezete, és tágabb értelemben a társadalom részérére nyújt támogató, a későbbiekben hasznosítható képességet, tudást, sokrétű szakmai segítséget. A projekt során a társadalom érzékenyítése, a visszailleszkedés elősegítése hangsúlyos szerepet kap.

A projekt megvalósításában a Belügyminisztérium konzorciumvezetői irányítása mellett a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint konzorciumi partnerek közösen vesznek részt.

A projekt az ország összes büntetés-végrehajtási intézetében és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben is elérhető. A fogvatartott minden intézetben jól felkészült szakmai stáb közreműködésével kapcsolódik a programba, amely végigkíséri őt a kezdeti lépésektől egészen a szabadulás utáni élethelyzetig.

A kiemelt projekt célcsoportja:
- szabadságvesztés büntetésüket töltő és előzetes letartóztatás alatt álló fogvatartottak, kényszergyógykezeltek,
- reintegrációs tevékenységet megvalósító szakemberek, önkéntesek, sorstárssegítők
- a fogvatartottak és szabadultak családtagjai, illetve az adott helyi közösség.

A projekt négy szakaszból épül fel. Az első szakaszban megtörténik a fogvatartottak tájékoztatása a projektről és az ahhoz kapcsolódó lehetőségekről (különböző képzéseken való részvétel és egyéb humán szolgáltatások igénybevétele), míg a második szakasz során már különböző készség –és kompetenciafejlesztő tréningeken vehetnek részt. A harmadik szakasz során szakmaképzések valósulnak meg a Bv. intézetek falain belül, végül az utolsó szakaszban a szabadulásra való felkészítés, az intenzív utógondozás és a munkaerő-piaci szolgáltatások hangsúlyosak.

A projekt fő célkitűzése az ország összes büntetés-végrehajtási intézetét érintően a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt álló személyek, valamint a kényszergyógykezeltek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése, és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében komplex, egyénre szabott reintegrációs program megvalósítása, valamint a visszafogadó környezet érzékenyítése. Ennek érdekében több szervezet összehangolt együttműködésén alapuló reintegrációt segítő szolgáltatási rendszer kialakítása, amely országosan egységes, akár a teljes fogvatartotti populáció által igénybe vehető, egyénileg differenciált fejlesztésekre ad lehetőséget.