Születésnapi köszöntő - 4 éves lett a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jóvátételi programja.
A szimbolikus jóvátételi programok célja a fogvatartottak számára a bűncselekmény okozásával, illetve következményével való szembesülés, a felelősségvállalás elősegítése, a közösségi értékek melletti elköteleződés. A közösség pedig az elfogadás révén segíti a bűnelkövetők társadalmi beilleszkedését.

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjainak is - meghatározott feltételek mellett, önkéntes döntésük alapján - lehetőségük van jóvátételi programba bekapcsolódni, ezzel is bizonyítva szándékukat a megsértett közösség kiengesztelésére, valamint a bennük lezajló pozitív változás igényének megerősítésére. A jóvátétel célja az okozott sérelem, kár helyreállítása, vagyis a szimbolikus jóvátétel során a fogvatartottak nem a közvetlenül érintett sértetti körnek nyújtják a jóvátételt, nem az általuk okozott kárt állítják helyre, tehát ebben az esetben nem közvetlen kapcsolódik össze az elkövetett bűncselekmény és a jóvátétel tárgya, illetve sértettje(i).
Az évfordulós program keretében az intézetben dolgozó szakemberek előadásait követően két fogvatartott is megszólal, saját személyes élményeiket (öröm és fájdalom) elmesélve kívánják felhívni a résztvevők figyelmét a jogkövető magatartás és a drogmentes mindennapok fontosságára. A szabadságvesztésüket töltő érintettek bemutatják, hogyan kerültek kapcsolatba a kábítószerrel, hogyan változtatta meg negatív irányba az életüket, kapcsolataikat. A hallgatóság betekintést kaphat arról is, hogyan élik meg a szabadságelvonással járó mindennapokat. A programban résztvevők szempontjából is nagy hangsúlyt kap az egyén motivációja, értékrendje, hiszen csak komoly szándékkal, valós megbánással érhető el valós eredmény. A programon résztvevő diákoknak lehetőségük van különböző mozgáskorlátozó eszközöket is kipróbálni. A jóvátétel intézetlátogatással zárul.
Az Intézet jóvátételi programja 2013. októberében indult, melyen a kezdetek óta már több mint 1500 fő Hajdú-Bihar megyei középiskolás vett részt.

Forrás:HBMBVI

Forrás: HBMBVI

forrás :HBMBVI